Läs senare

L kräver Caroline Dyrefors Grufmans avgång

anmälningarEfter senaste tidens kritik mot Barn- och elevombudets skadeståndsärenden ska regeringen nu se över ombudsmannens jobb. Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad kräver att Caroline Dyrefors Grufman får sparken.

av Emma Olsson
29 aug 2019
29 aug 2019
L kräver Caroline Dyrefors Grufmans avgång
Roger Haddad (L) kräver Caroline Dyrefors Grufmans avgång.

Ett internt brev där 16 personer inom Skolinspektionen kritiserar BEO:s skadeståndsärenden verkar bli det som får utbildningsminister Anna Ekström (S) att se över hur Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fungerar. Det handlar bland annat om att renodla myndigheternas uppgifter, idag kan till exempel BEO välja att driva ärenden vidare trots att Skolinspektionen bestämt sig för att inte pröva dem.

Frågorna ska diskuteras under en så kallad interpellationsdebatt i riksdagen i eftermiddag.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson, började kritisera myndigheten i början av året. Nu vill han att Caroline Dyrefors Grufman lämnar sin post.

– Regeringen bör ompröva sitt förtroende för henne. Hon är utsedd av regeringen som vilken generaldirektör som helst, och under hennes tid har den bedömningskultur skapats som vi är kritiska till, säger han till Lärarnas tidning.

Liberalernas krav går också ut på vassare formuleringar i skollagen vad gäller lärares befogenheter kring att ta hand om störande elever. Men också på att Skolinspektionen ska ta över allt arbete med granskning av huvudmän, skolor och lärare.
Roger Haddad vill också skrota skadeståndsmöjligheten.

– Som det ser ut just nu. Det har blivit en ensidig och hård bedömning av enskilda lärare. Och på sikt lamslår det lärarkåren. Jag möter många lärare som avstår från att ingripa för att de är rädda för att bli anmälda. Det här är ett signalfel mot resten av lärarkåren, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström har tidigare sagt att det behövs en kontrollfunktion på en fri skolmarknad, någon som ser till elevernas rätt. Och idag sparar alla kommuner. Vem ska se till eleven?

– Skolinspektionen har redan en sanktionstrappa. Och på sikt handlar det om att förstatliga skolan. Kommunaliseringen har gjort skolan till ett lotteri när det gäller stöd och insatser från elevhälsan, det är en likvärdighetsfråga, säger Roger Haddad.

Leo Gerden från Sveriges elevråd säger sig ha fullt förtroende för Caroline Dyrefors Grufman.

– Anna Ekström har också sagt till mig att det här inte kommer att leda till att BEO läggs ner, eller att elevernas rättigheter försämras. Det var Liberalerna som utsåg BEO, och kraven på avgång visar att det är hattigt och snabba politiska utspel snarare än att man bryr sig om elevernas rättigheter, säger Leo Gerden, ordförande för Sveriges elevråd.

Han har tidigare uttalat kritik mot nedläggningskrav på BEO.

– Det är uppseendeväckande att Caroline Dyrefors Grufman kritiseras så hårt för att hon följer lagen. BEO behövs särskilt i tider då elevers rätt behöver höras i debatten, när man på riktigt föreslår att det ska skrivas in tydligare i skollagen att lärare ska få ingripa fysiskt.

Lärarnas tidning fortsätter att rapportera.

LÄS ALLA VÅRA ARTIKLAR OM KRITIKEN MOT BEO HÄR

ur Lärarförbundets Magasin