Läs senare

”Låt rektor stänga av elever permanent”

VAL 2018Liberalerna föreslår att rektorer ska få rätt att stänga av stökiga elever direkt utan att inhämta yttranden från elev och vårdnadshavare. På gymnasiet ska rektor kunna stänga av en elev permanent. En orsak till de låga resultaten är stökiga klassrum, hävdar Jan Björklund.

17 aug 2018

– Det är för dålig ordning och trygghet i våra skolor. Vi måste ge ökade befogenheter till lärare och rektorer att faktiskt kunna ingripa. Det är för mycket krångel att använda de befogenheter som finns i dag, säger Björklund till TT.

Liberalerna föreslår därför fem åtgärder för att öka arbetsron i klassrummen.

Jan Björklund (L).

Rektor ska kunna stänga av en elev direkt från skolan utan att som i dag först tvingas inhämta yttranden från elev och vårdnadshavare.

Avstängningen ska kunna ske under längre tidsperiod än i dag och på gymnasiet ska en avstängning kunna vara permanent.

Omplacering av en elev till en annan skola ska kunna ske längre än de fyra veckor som gäller i dag.

Kravet på att läraren ska dokumentera varför man beslutar om kvarsittning ska slopas. Samma krav ska slopas när det gäller att visa ut en elev ur klassrummet.

Därtill vill Liberalerna lagstifta om mobilförbud i svenska klassrum i grundskola och på gymnasiet.

ur Lärarförbundets Magasin