Läs senare

L säger nej till förbud mot religiösa friskolor

PolitikUnder sitt landsmöte i helgen hade Liberalerna en het debatt om förbud mot religiösa friskolor och mot slöja i lågstadiet.
Men landsmötet sade tydligt nej till förslagen.

20 nov 2017
Partiledare Jan Björklund var nöjd med landsmötets beslut.

Trots en känsloladdad debatt var de som ville ha ett förbud för både nya och befintliga religiösa friskolor inte i närheten av att vinna.

– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige.

Landsmötets beslut

Så beslutade Liberalerna om skolan

  • Stopp för nyetablering av religiösa friskolor.
  • Inrätta en ordningskommission.
  • Inrätta statligt stöd för att motverka ordningsproblem.
  • Rektor får besluta om skolplikt på lov för elever som skolkat mycket eller blivit avstängda.
  • Läs- och skrivtest i mitten av årskurs 1.
  • Förlängd undervisningstid i lågstadiet med en timme per dag.
  • Barn får ställas i kö till friskola tidigast ett år före skolstart.
  • Lärare ska erbjudas ett års vidareutbildning på universitet.
  • Höjda antagningskrav till lärarhögskolan.

Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci ville att skolan ska vara en fristad för barn som utsätts för religiöst förtryck hemma.

Partistyrelsen ansåg däremot bland annat att ett förbud även skulle drabba de religiösa friskolor som sköter sig.

Partiet står nu fast vid sin linje om att nöja sig med ett stopp för nyetablering. Men det var nära att en mjukare linje än den som är för ett etableringsstopp vann. De förlorade med ganska knapp marginal, 83 mot 91 röster.

Bara Vänsterpartiet driver i dag ett förbud för religiösa friskolor. Regeringen ska dock tillsätta en utredning om skärpt kontroll av sådana skolor.

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Anna Ekström välkomnar Liberalernas beslut, men kallar det samtidigt ”en halvmesyr”:

– Det är positivt att Liberalerna närmar sig Socialdemokraternas ståndpunkt, men det är synd att man inte går hela vägen. Nu säger man nej till nya skolor, men ja till gamla, säger hon.

S partikongress tog i april beslutet att skolor ska vara helt fria från religiösa inslag.

– Fokus i skolan ska vara kunskap och bildning, inte religionsutövning, säger Ekström.

Liberalernas partiledare Jan Björklund kontrar med att S-beslutet är en ”nollmesyr”.

– De gör ju ingenting, säger han.

Regeringspartnern Miljöpartiet vill inte ha något förbud och regeringen ska nu tillsätta en utredning för att i stället skärpa tillsynen av de religiösa skolorna.

Utbildningsminister Gustav Fridolin tycker att Liberalerna har en konstig hållning som väljer att förbjuda nyetablering men ha gamla skolor kvar.

– Det är märkligt att Liberalerna inte riktigt gör ett val. Det här är den linje man gick till val på 2006.

Men vad är då regeringens hållning i den här frågan, ska alla religiösa friskolor förbjudas?

– Nej, regeringen är tydlig med att de internationella förpliktelser vi har ska Sverige följa. När vi granskar hur lagstiftning kan utformas framåt så ska det vara i enlighet med internationella förpliktelser som gör en hård dragning om vilka organisationer som får driva skolor eller inte, säger Gustav Fridolin.

Lagen säger att konfessionella inslag inte får förekomma i undervisningen. Däremot kan bön och andra religiösa inslag utanför klassrummet tillåtas så länge de är frivilliga för eleverna.

Liberalernas landsmöte sade även klart nej till att förbjuda slöja på barn i förskola och lågstadiet. Många menade att liberaler inte ska bestämma vilka kläder föräldrarna sätter på sina barn.

Björklund är även nöjd med det beslutet.

– Slöjan är en symbol för kvinnoförtryck, men lagstiftning är ett för trubbigt instrument, säger han.

Landsmötet sade också nej till att förbjuda burka och niqab på offentliga arbetsplatser. Partiet vill hellre låta arbetsgivaren bestämma vilken klädsel som är lämplig.

ur Lärarförbundets Magasin