Läs senare

L vill halvera lov för nyanlända

Liberalerna vill förlänga skolplikten och halvera sommarlovet för nyanlända. Partiet sätter skolan först i sin budgetmotion, alternativet till regeringens budgetförslag, enligt partiledaren Jan Björklund.

29 sep 2016

Bland Liberalernas förslag finns ett års betald vidareutbildning, två miljarder kronor för lärare och förlängd skolplikt för nyanlända till en kostnad av 3,3 miljarder 2017.

– Vi menar att skolplikten måste förlängas och det borde finnas ett lagmässigt utrymme att förlänga den till det år man fyller 20 år, från dagens 16 år, säger Björklund på en pressträff och tillägger att sommarlovet också bör halveras för nyanlända.

Liberalerna vill spara mer än regeringen, men säger ja till de tio extra miljarderna till kommunerna.

– Men vi vill styra dem mer, de ska inte gå till att täcka svarta hål i kommunerna, säger Jan Björklund.

Liberalernas budgetförslag ska ge en budget i balans till 2017, ett år tidigare än regeringen, och överskott 2018.

ur Lärarförbundets Magasin