Läs senare

Låg arbetslöshet driver upp lönerna

Antalet arbetslösa lärare är nu det lägsta på flera decennier. Det gör arbets­marknaden extremt god för lärare och förskollärare.

14 okt 2015

Grafik: Henrik Malmsten
Titt som tätt kommer det prognoser om lärarbristen. Senast var det regeringen som i budgetpropositionen skrev att det behöver rekryteras ungefär 70 000 lärare på heltid de kommande fyra åren.

En annan sida av lärar­bristen är lärarnas arbetslöshet, som nu är nere på historiskt låga nivåer. Några fakta som illustrerar detta:

 • Lärarnas a-kassa har aldrig haft så få arbetslösa lärare som nu, räknat sedan kassan inledde sina mätningar 1992.
  I augusti 1992 var 6 500 av kassans medlemmar arbetslösa. I augusti i år var antalet nere på 1 940.
 • Lärarna är den yrkesgrupp i Sverige som har lägst arbetslöshet. I augusti var andelen öppet arbetslösa i Lärarnas a-kassa 1,1 procent, jämfört med snittet på 2,6 procent för övriga yrkesgruppers a-kassor.
 • Under det första halvåret i år fanns mer än 50 000 lediga lärartjänster i landet. Det är en uppgång med drygt 30 procent jämfört med första halvåret 2014.
 • Förskollärare är den tredje mest efterfrågade yrkesgruppen på svensk arbetsmarknad, enligt Arbetsförmedlingens bristindex för det kommande året (se faktaruta).


— Vi ser att antalet arbetslösa medlemmar sjunker för varje månad. Nedgången är ungefär 20 procentenheter jämfört med föregående månad året innan. Mig veterligen har lärarna aldrig haft en så bra arbetsmarknad som nu, säger Anna-Karin Frend Öfors, föreståndare på Lärarnas a-kassa.

Att en del ändå fortfarande är arbetslösa kan bero på saker som att de saknar legitimation eller att det inte finns efterfrågan på den sortens lärare på hem­orten. Det kan även vara personliga skäl.

Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, ser flera förklaringar till den låga lärararbetslösheten:

 • Stora pensionsavgångar bland lärarna.
 • Få söker sig till lärarutbildningarna.
 • Många söker sig bort från yrket.
 • Stora årskullar i såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan.

— Dessutom har kommunerna haft en hyfsat god ekonomi de senaste åren, vilket gör att de har haft råd att rekrytera, säger Håkan Gustavsson.

Lokala fackliga företrädare vittnar om att temperaturen på lärararbetsmarknaden har stigit ytterligare ett par snäpp under 2015.

Elisabet Mossberg, ord­förande för Lärarförbundet i Göteborg:

— Vi har fortfarande jätte­många annonser ute om obesatta förskollärartjänster. Nyexade lärare och förskollärare ringer oss för att bli lönecoachade och väljer den arbetsgivare som betalar bäst.

Johan Törnroth, ord­förande för Lärarförbundet i Stockholm:

— I Stockholmsregionen är det just nu huggsexa om legitimerade lärare och förskol­lärare. Friskolor och kommunala skolor försöker ta lärare från varandra. Och krans­kommunerna runt Stockholms stad bjuder över varandra.

Främsta bristyrkena

 1. Operationssjuksköterskor
 2. Kockar.
 3. Förskollärare.

22. Specialpedagoger.

23. Gymnasielärare i yrkesämnen.

35. Lärare i grundskolans senare år.

43. Lärare i grundskolans tidigare år.

45. Fritidspedagoger.

52. Gymnasielärare i allmänna ämnen.

69. Lärare i estetiska och praktiska ämnen.

85. Universitets- och högskolelärare.

Källa: Arbetsförmedlingens bristindex, där man bedömer vilka av 196 yrken som kommer att vara mest efterfrågade under det kommande året.

ur Lärarförbundets Magasin