Läs senare

Låg lön gör att 80 000 lärare överväger lämna yrket

Fyra av tio lärare, vilket motsvarar 80 000, har övervägt att byta yrke under det senaste året. Den viktigaste orsaken är lönen, enligt en enkät som Lärarförbundet låtit göra.

08 Mar 2011

Enkäten omfattar 1.300 ­lärare i hela skolsystemet och presenteras i dag på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Funderingar på att byta jobb är något vanligare bland männen än bland kvinnorna — 48 respektive 39 procent.

Även om andelen är större bland männen så är lönen den vanligaste orsaken som anges bland både män och kvinnor. I en motsvarande enkät som Statistiska Centarlbyrån gjorde 2004 var kvinnornas vanligaste skäl i stället den psykosociala arbetsmiljön.

Avståndet mellan lärarnas löner och löner i andra yrken med motsvarande utbildningslängd fortsätter att växa. 2004 skilde det nästan 10.000 kronor i månaden mellan en grundskollärare och en civilingenjör. I dag har skillnaden ökat till cirka 12.000 kronor i månaden.

ur Lärarförbundets Magasin