Läs senare

Låga löner till statsanställda lärare

I en rapport som Lärarförbundet tagit fram jämför de lönerna för statligt och kommunalt anställda lärare. Trots specialistkunskaper har de statsanställda lärarna inte högre lön än de kommunalt anställda.

21 jul 2011

– Det har skapats en myt om att staten skulle vara en mönsterarbetsgivare för lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar.

Lärarförbundet har bland annat jämfört lönerna för lärare anställda av specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och kommunalt anställda specialpedagoger.
  "Det finns inget som tyder på att staten skulle vara en lönemässigt generösare arbetsgivare, snarare tvärt om: De lärare som i dag är anställda av staten för att undervisa barn och ungdomar har löner som är lägre än, eller i bästa fall i nivå med, jämförbara lärargrupper med kommunal anställning. Trots att de finns i verksamheter som förutom en lärarexamen även kräver relativt omfattande specialistkunskaper," står det i rapporten.
  Även lärare inom de statliga verksamheterna Statens institutionsstyrelse och Sameskolan har enligt rapporten "Är det bättre i staten? – Nej, alla lärare är felavlönade" lägre löner än motsvarande kommunalt anställda lärare.
  – Nu kan Björklund och Borg inte komma ifrån sitt ansvar. De har visst chansen att visa kommunerna hur mycket de tycker lärare är värda, säger Eva-Lis Sirén, som anser att lärares medellöner bör höjas med 10 000 kronor.
  Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg påpekar att det här rör sig om små lärargrupper.
  – Det är ofrånkomligt att löneutvecklingen styrs av de stora avtalsområdena, det vill säga de kommunalt anställda lärarna, säger han till Aftonbladet.

ur Lärarförbundets Magasin