Läs senare

Lagförslag: Estetiska ämnen åter obligatoriska på gymnasiet

GymnasietEtt estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan. Förslaget kommer från regeringen som skickar det vidare till lagrådet.

19 feb 2018
Estetiska ämnen gör comeback på gymnasiet. Foto: Colourbox

– Ett estetiskt ämne är viktigt för att elever ska få möta konstnärliga och estetiska uttryck och komplettera skolans breda kunskaps- och bildningsuppdrag, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett uttalande.

För att få in ett estetiskt ämne på 50 gymnasiepoäng kommer gymnasiearbetet att minskas med lika många poäng och på så sätt halveras. Undantaget är det estetiska programmet där karaktärsämnena förstärks med 50 poäng.

– Detta är ett viktigt ställningstagande av regeringen, men det riskerar att bli ett för litet steg. Vi hade hellre sett att man hade gått på utredningens förslag om att lägga till en kurs på 100 gymnasiepoäng, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019 men tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2019.

Estetiska ämnen slutade vara obligatoriska genom gymnasiereformen 2011, när Alliansen var vid makten. Sedan dess har allt fler elever valt bort ämnena frivilligt, ofta för att andra ämnen ger mer meritpoäng. På många skolor har de estetiska ämnena helt försvunnit.

Texten uppdateras.

ur Lärarförbundets Magasin