Läs senare

Lagförslag: Förskolechefer får lång rektorsutbildning

LedarskapFörskolechefer ska kallas rektorer och genomgå en lika omfattande befattningsutbildning som sina kollegor i skolan. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Statliga utredaren Björn Åstrands förslag om en kortare befattningsutbildning på 7,5 högskolepoäng för förskolechefer fick massiv kritik av remissinstanserna. Många menade att kravet var för lågt satt och regeringen ger kritikerna rätt. Enligt lagrådsremissen ska utbildningen i stället omfatta 30 högskolepoäng, vilket motsvarar utbildningen för rektorer i skolan. Det är ett besked som glädjer Carola Wedholm, förskolechef och andre vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

– Jag är jättenöjd. Vi har varit kritiska ända sedan förslaget kom om en kort utbildning på 7,5 poäng. Nu kan vi få en likvärdig befattningsutbildning i hela skolsystemet, säger hon till tidningen Chef och Ledarskap.

Utredaren Björn Åstrand tror att små förskolor kommer att få svårt att avsätta mycket tid för utbildning av sina skolledare. Men regeringen tycker att det argumentet väger lätt jämfört med nyttan av en gedigen utbildning. Carola Wedholm håller med.

– Oavsett storleken på organisationen så måste varje huvudmans mål vara att ge sina skolledare en adekvat utbildning för verksamheten.

När det gäller titeln förskolechef är regeringen enig med utredaren om att den har spelat ut sin roll. Skolledare i alla skolformer ska benämnas rektor för att betona vikten av varje del i utbildningssystemet, enligt lagrådsremissen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i juli 2019. Kravet på befattningsutbildning kommer inte att gälla dem som redan arbetar som förskolechefer.

ur Lärarförbundets Magasin