Läs senare

Lågstadielärare osäkra på bedömning

Många lärare i årskurs 1-3 är osäkra på hur de ska bedöma elevers kunskaper och utgår inte alltid från kraven i kursplanerna, enligt en rapport från Skolinspektionen.

04 Sep 2012

Granskningen som genomförts i årskurs 1-3 i 35 skolor visar att det ofta saknas ett samband mellan målen för undervisningen, det som sker i klassrummet och hur eleverna sedan bedöms.

Många av lärarna i undersökningen tycker att det är svårt att förstå hur de olika delarna i kursplanerna ska användas och hur de förhåller sig till varandra.

Flera är inte säkra på vad i kursplanerna elevernas kunskaper ska bedömas mot och de planerar inte fullt ut hur bedömningen ska gå till och när den ska ske. Bäst överensstämmer lärarnas bedömningar med kunskapskraven i ämnena svenska och matematik. Och i de skolor som är bäst på kunskapsbedömning har rektorns pedagogiska ledarskap betydelse. Rektorerna i dessa skolor är på olika sätt delaktiga och följer upp lärarnas arbete med planering utifrån kursplanerna, genomförandet av undervisning och bedömning utifrån kunskapskraven.

Läs hela rapporten på http://www.skolinspektionen.se/

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin