Läs senare

Lågstadiesatsning gav 3 000 nyanställda

Lärarsatsning3 000 nya tjänster i skolan. Det är resultatet av regeringens satsning på lågstadiet förra läsåret. Det visar en uppföljning som Skolverket har gjort.

av Niklas Arevik
15 mar 2017
15 mar 2017

Skolverket har betalat ut nästan två miljarder kronor i bidrag till kommuner och friskolor för ökad personaltäthet på lågstadiet. Inräknat anställda som har fått möjlighet att gå upp i tid har satsningen lett till nästan 4 000 heltidstjänster. Av de nyanställda är drygt 2 500 lärare eller annan pedagogisk personal, vilket kan vara exempelvis lärarassistenter.

– Syftet med bidraget är att ge lärarna mer tid med varje elev och på så sätt höja utbildningens kvalitet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Av det totala anslaget ska en dryg tiondel betalas tillbaka för att huvudmännen inte lyckats rekrytera personal.

– När vi frågade kommunerna uppgav 95 procent att de har svårt att rekrytera. Det är ett tydligt tecken på hur svår lärarbristen i landet är, säger Johanna Freed

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin