Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Läkaren: »Se till att få behandling snabbt«

30 okt 2015

Foto: Michael Steinberg

Sandra af Winklerfelt Hammarberg är specialist i allmänmedicin på Kompetenscentrum Psykisk Ohälsa ­i Gustavsberg och anlitas som expert av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hon tycker att man ska ta nedstämdhet på allvar och i första hand söka upp sin vårdcentral.
— Ibland kan det vara naturliga humörsvängningar, och då får man en bekräftelse på det. Men är det en depression är det viktigt att få behandling i ett tidigt skede. Annars finns det en risk att man börjar självmedicinera med exempelvis alkohol, säger hon.

Hon nämner vissa tecken som man ska vara särskilt uppmärksam på.

— Det viktigaste är om du börjar sova dåligt. Sömn är viktigt för återhämtningen och utan den skapas problem. Andra tecken är att man får svårt att koncentrera sig eller att hitta glädje i det man i vanliga fall brukar tycka är kul.

Enligt SBU visar forskning att både läke­medel och psykoterapi kan vara verksamt mot depression. Vilken metod som är bäst beror bland annat på vilken typ av depression det är. De former av psykoterapi som visat sig effektivast är kortare behandlingar som fokuserar på tillvaron här och nu.

— Målet är att patienten aktiverar sig och förändrar något påtagligt i sitt liv. Det kan vara rutiner, tankemönster och aktiviteter.

Även psykodynamiska terapier kan hjälpa. Det handlar om att bli mer medveten om sig själv och varför man beter sig på ett visst sätt.

Det finns än så länge inget forskningsstöd för att metoder som mindfulness och yoga hjälper, påpekar Sandra af Winklerfelt ­Hammarberg.

— Däremot finns det ett indirekt stöd eftersom fysisk aktivitet och en sund och aktiv livsstil har visat sig verksamt mot lindrigare depression.

Arbetsmiljön är avgörande

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är vissa grupper särskilt i riskzonen. Det gäller:

  • De som upplever små möjligheter att påverka sin arbetssituation men samtidigt har höga krav.
  • De som upplever bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön.
  • De som upplever en pressad arbets­situation eller att belöningen är liten i förhållande till ansträngningen.

Böcker som kan hjälpa

  • »Hej Ångest! Körskola till livet« av John Leander och Sandra af Winklerfelt Hammarberg (Blue publishing).
  • »Sluta älta och grubbla — lättare gjort med kognitiv beteendeterapi« av Olle Wadström (Psykologinsats).
  • »Ut ur depression, ångest och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi: ett effektivt självhjälpsprogram« av Gerhard Andersson, Jan Bergström, Fredrik Holländare, Jan Lenndin, Kristofer Vernmark (Viva).

ur Lärarförbundets Magasin