Läs senare

Lämplighetsprov för lärarstudenter logistisk utmaning

Logistiken är den största utmaningen om lämplighetsprov ska användas i stor skala vid antagningen till lärarutbildningen. Linnéuniversitetet och Jönköping University har genomfört de första försöken. Bedömningen fungerar bra men det är mycket kvar att lösa inför vårens skarpa tester.

10 nov 2015

Testerna genomfördes våren 2015 med redan antagna lärarstudenter och på sökande för att utvärdera processen.

– Det har fungerat väldigt väl. Det har funnits en god samstämmighet i bedömningen, säger Per Gerrevall, projektledare vid Linnéuniversitetet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) listar i ett förslag fem punkter som anger vad lämplighet som lärare innefattar. Det handlar om kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga till ledarroll och motivation för den kommande lärarrollen.

– Vi testar de fyra första direkt. Motivationen för yrket kommer med indirekt i testet av förmågan till självreflektion, säger Per Gerrevall.

Resultaten för studenterna som deltog i testerna vid de båda lärosätena i våras varierade från den fyrgradiga skalans bottennivå, ”ännu ej lämplig”, till högsta nivån, ”mycket väl lämplig”. Vid Linnéuniversitetet genomfördes testerna på 70 nyantagna lärarstudenter.

Betyder det att ni idag har studenter som inte är lämpliga för yrket?

– Nej, det gör det inte. Ingen har blivit bedömd ”ännu ej lämplig” på alla delar, och omdömet ”ännu ej lämplig” har vi inte använt oss av i vår feedback till studenterna, eftersom det är ett instrument under utprövning. Alla studenter får feedback om vad de har att jobba med under utbildningen, säger Per Gerrevall.

Fausto Callegari är projektledare vid Jönköping University, tidigare Högskolan i Jönköping.

– En majoritet av studenterna såg prövningen som en möjlighet till självreflektion, säger han.

I vår kommer de två lärosätena genomföra lämplighetstester vid antagningen till ett urval av inriktningar till lärarutbildningen. Jönköping University lutar åt att det blir på förskollärarutbildningen och några av inriktningarna inom ämneslärarprogrammet. Vid Linnéuniversitetet blir det troligtvis inriktningar inom grundlärarprogrammet. Men det återstår en del att lösa, inte minst logistiken.

– Volymen sökande till lärarutbildningen kommer att ställa oerhörda krav på organisationen. Om alla som sökt till lärarutbildningen ska lämplighetstestas handlar det bara i förskollärarprogrammet om cirka 2400 sökande totalt. Testerna kan ske först i juni, för att tidpunkten ska fungera för alla bedömande lärare. Sedan har studenterna möjlighet att komplettera sin ansökan fram till mitten av juni, då den övriga behörighetskontrollen sker, säger Per Gerrevall.

Sedan tillkommer studenter som tas in i andra urvalet som då måste genomgå lämplighetstestet vid ett senare tillfälle. Annat som behöver fastslås är hur provresultatet ska viktas gentemot resultat på högskoleprov samt betyg. Fler bedömare behöver också utbildas.

Linnéuniversitetet håller även på att ta fram ett webbaserat test för självskattning. Förhoppningen är att det ska fungera som en första sållning av studenter som inte själva tycker att de är lämpliga för yrket.

– Det ska ge en bild av läraryrket och vilka kvaliteter som krävs. Vi ser det som ett erbjudande till dem som är intresserade att söka sig till lärarutbildningen, säger Per Gerrevall.

De som är inblandade i projektet har rest till Finland för att ta del av erfarenheter av lämplighetstester därifrån. Nästa vecka bär det av till Skottland där de också lämplighetstestar lärarstudenter.  

Så går testet till

Så här går lämplighetstestet till vid Linnéuniversitetet. Jönköping University har ett liknande förfarande.

  1. Test av kommunikativ förmåga. Studenterna läser in sig på två debattartiklar.
  2. Skrivtest
  3. Gruppdiskussion om ett pedagogiskt dilemma.
  4. Individuell intervju.

Bedömningen har skett av en grupp som bestått av lärarutbildare, yrkesverksamma förskollärare/lärare, samt förskolechefer/rektorer. De har fått utbildning i UHR:s kriterier för lämplighet.

Källa: UHR

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin