Läs senare

Lämplighetsprov ska säkra motivationen

27 nov 2015

Foto: Patrik Svedberg
Under våren kommer Linnéuniversitetet och Jönköping University att genomföra lämplighetstester vid antagningen till ett urval inriktningar inom lärarutbildningen, oklart vilka.

I Jönköping lutar det åt förskollärarutbildningen och några av inriktningarna inom ämneslärarprogrammet. Vid Linnéuniversitetet blir det troligtvis till grundlärarprogrammet.

Redan i år genomförde de båda lärosätena lämplighetstester på prov för att utvärdera processen.

— Det har fungerat väldigt väl. Det har funnits en god samstämmighet i bedömningen, säger Per Gerrevall, projektledare vid Linnéuniversitetet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) listar i ett förslag fem punkter som anger vad lämplighet som lärare innefattar:

  • Kommunikativ förmåga
  • Interaktiv förmåga
  • Förmåga till självreflektion
  • Förmåga till ledarskap
  • Motivation för den kommande lärarrollen

— Vi testar de fyra första direkt. Motivationen för yrket kommer med indirekt i testet av förmågan till självreflektion, säger Per Gerrevall.

Resultaten för studenterna som deltog i testerna varierade från den fyrgradiga skalans bottennivå, »ännu ej lämplig«, till högsta nivån, »mycket väl lämplig«. Vid Linné­universitetet genomfördes testerna på 70 nyantagna lärarstudenter.

— Ingen har blivit bedömd »ännu ej lämplig« på alla delar, och det omdömet har vi inte heller använt oss av i vår feedback till studenterna, eftersom det är ett instrument under utprövning, säger Per Gerrevall.

Fausto Callegari är projektledare vid Jönköping University, tidigare Högskolan i Jönköping.

— En majoritet av studenterna såg prövningen som en möjlighet till självreflektion, säger han.

I vår kommer alltså lämplighetstesterna att användas för första gången. Men det ­återstår en del att lösa, inte minst logi­stiken.

— Volymen sökande till lärarutbildningen kommer att ställa oerhörda krav på organisationen, säger Per Gerrevall.

Om alla som sökt till lärarutbildningen ska lämplighetstestas handlar det om totalt cirka 2 400 bara i förskollärarprogrammet. Testerna kan ske först i juni, för att tidpunkten ska fungera för alla bedömande lärare. Sedan har studenterna möjlighet att komplettera sin ansökan fram till mitten av juni, då den övriga behörighetskontrollen sker.

Därefter tillkommer alla de studenter som tas in i andra urvalet, som då måste genomgå lämplighetstestet vid ett senare tillfälle.

Linnéuniversitetet håller på att ta fram ett webbaserat test för självskattning. Förhoppningen är att det ska fungera som en första sållning av studenter som inte själva tycker att de är lämpliga för yrket.

— Det ska ge en bild av läraryrket och vilka kvaliteter som krävs. Vi ser det som ett erbjudande till dem som är intresserade av att söka sig till lärarutbildningen, säger Per Gerrevall.

TEST I 4 STEG

  1. Test av kommunikativ förmåga. Lärarstudenterna läser in sig på två debatt­artiklar.
  2. Skrivtest.
  3. Gruppdiskussion om ett pedagogiskt dilemma.
  4. Individuell intervju.

Bedömningen görs av en grupp lärarutbildare, förskollärare/lärare, samt förskolechefer/rektorer. De har fått utbildning i UHR:s kriterier för lämplighet.

Källa: UHR

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin