Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lång väntan för anmälda lärare

LT granskarSkolinspektionen klarar inte sitt mål om handläggningstider. Var tredje anmälan om kränkande behandling tar mer än fyra månader att utreda.

av Enikö Koch
17 aug 2016
17 aug 2016

Lärare och annan skolpersonal som har anmälts till Skolinspektionen för att ha kränkt en elev får ofta vänta mycket länge på myndighetens utredning. Lärarnas tidnings granskning visar att 111 ärenden har tagit över ett år att utreda under perioden 2013—2015. Trots att myndighetens mål har varit tre till fyra månaders handläggningstid, har var tredje anmälan utretts längre än fyra månader.

— Det är bara att beklaga att det ser ut så här. Vår målsättning är att få ner tiderna, säger Joakim Öberg, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, uttrycker starkt missnöje över de långa handläggningstiderna.

— Kränkningar i skolan är oacceptabla, oavsett om det handlar om kränkning av elever eller lärare. Det är oerhört viktigt att de här anmälningarna behandlas snabbt och rättssäkert. Vi behöver titta på det här och också ställa frågan till Skolinspektionen varför det kan ta sådan tid.

För lärare som berörs av en anmälan är väntetiden påfrestande.

— En anmälan som blir liggande kan bli ett jätteproblem för elever, lärare och rektor. Jag har hört att många lärare känner att de hamnar i kläm. Både lärare och elever behöver lugn och ro och förutsättningar att kunna koncentrera sig på undervisningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Enligt Skolinspektionen kan de långa handläggningstiderna bero på att myndigheten har blivit mer noggrann i processen att ta fram bra underlag för beslut.

— Vi intervjuar både elever och lärare i större utsträckning om vad som har hänt. Det gör vi för att komplettera de skriftliga underlagen, säger Joakim Öberg.

Att antalet anmälningar har ökat stort de senaste åren kan också påverka handläggningstiderna.

— Det stora trycket får konsekvenser. Olika ärendefrågor prioriteras olika och konkurrerar om tiden. Men ambitionen är att ge alla svar inom en rimlig tid.

De långa handläggningstiderna har fler nackdelar, ut­över att väntan är svår för samtliga inblandade. När beslutet väl kommer kan det ha gått så lång tid att eleven kanske slutat på skolan. Beslutet kanske inte känns så relevant längre när det väl kommer, förklarar Joakim Öberg.

Anmälningar

Lärare kan anmälas till:

  • Rektor som ska ha en åtgärdsplan för hur kränkande behandling hanteras.
  • Skolans huvudman, ofta utbildningsförvaltningen i en kommun, som gör en egen utredning.
  • Skolinspektionen som beslutar om ett ärende ska gå vidare till LAN, Lärarnas ansvarsnämnd.
  • DO (Diskriminerings­ombudsmannen) som avgör om en diskriminering skett i samband med kränkande behandling.

ur Lärarförbundets Magasin