Läs senare

Lång väntan på legg för utländska lärare

Utländska lärare får vänta mycket längre på legitimationsbeslut än de fyra månader regeringen krävt.
– Kanske går det att hitta enklare sätt för sökande från länder där det är svårt att få ut papper, säger Lena Hallengren (s), ordförande för riksdagens utbildningsutskott.

18 sep 2015

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström var i utbildningsutskottet på torsdagen, ditkallad för att redogöra för hur det går med handläggningen av lärarlegitimationerna.

– Hon liknade legitimationsreformen vid en arkeologisk utgrävning av 40 års lärarutbildningar och gav en bra bild av hur svårt detta är, säger Lena Hallengren.

Skolverket ligger nu ändå hyggligt i fas och räknar med att vare nere på en handläggningstid på fyra månader i oktober. Det är den maxtid regeringen satt.

Det klarar man dock inte för alla ansökningar. Lärare med utländsk examen kan få vänta i 18 månader.

– Det finns länder där det är svårt att få ut dokument vilket gör att det tar väldigt lång tid, säger Lena Hallengren.

Yrkeslärare får också vänta länge. De är visserligen undantagna från kravet på legitimation men måste ha en om de vill bli förstelärare.

Det är Universitets-och högskolerådet som ska yttra sig till Skolverket om hur utländska examina ska värderas. När det gäller yrkeslärarna är det Malmö högskola som hjälper till med bedömningen.

– Vi behöver nu ha en dialog med dessa myndigheter för att se om det kan gå snabbare utan att vi för den skull tullar på kvaliteten, säger Lena Hallengren.

Flera musik- och estetpedagogiska utbildningar ger inte legitimation eftersom Skolverket inte kan tolka bedömningsförordningen så att de kvalar in. Detsamma gäller personer som vidareutbildat sig och fått lokal behörighet.

– Vi ska fundera vidare på detta och om det går och är önskvärt att göra något, säger Lena Hallengren.

ur Lärarförbundets Magasin