Läs senare

Längre skoltid, tre terminer och saknad behörighet

av Håkan Söderberg
06 sep 2019
06 sep 2019
Håkan Söderberg, tf redaktör för Lärarnas tidning.

Förlängda terminer från skolstart ger högre inkomster och pension än ett extra skolår. Det visar en studie från forskaren Therese Nilsson, docent vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN) som tillsammans med tre forskarkolleger gjort en studie som baseras på äldre skolreformer där man följt upp elever från 1930- och 1940-talet.

Applicerat på dagens situation tror hon att mer tid i förskoleklass skulle kunna vara en väg för liknande utveckling. Läs den intressanta intervjun där Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand också pekar på att det är en intressant studie men att det är viktigare att den undervisning som bedrivs i förskolan håller hög kvalitet än att tiden utökas.

I Norrköpings kommun får barnen i förskoleklass 5 timmar per dag av pedagogisk verksamhet medan grannkommunen Nyköping erbjuder 3,5 timmar.

I Norrköping får barnen i förskoleklass 5 timmar per dag av pedagogisk verksamhet.  I grannkommunen Nyköping erbjuds 3,5 timmar.

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk skolform men hur den är upplagd skiljer sig stort över landet. Läs Lenita Jällhages texter. Lenita har också besökt det fristående Amerikanska gymnasiet som testar om ett treterminerssystem, med längre lov emellan, kan skapa mindre stressade och trötta elever.

Frågan om lärarnas behörighet är ständigt aktuell, 2025 kommer det att saknas 65 000 behöriga lärare enligt siffror från Skolverket. Läs om experternas tips om hur man kommer till rätta med lärarbristen som vår systertidning Grundskolan plockat fram.

I förra numret presenterade vi Maria Wiman som ny krönikör.

Nu kan vi också välkomna ännu en ny krönikör, Hamid Zafar. I dag barn-och utbildningschef i Mullsjö kommun, tidigare rektor och uppmärksammad bland annat för att ha vänt utvecklingen på problemskolan Sjumilaskolan i norra Biskopsgården i Göteborg. Han svarade också för ett mycket uppmärksammat Sommar-program i juli i år.

I sin första krönika funderar han över varför skolledningarna är så trendkänsliga och lämnar öppet för externa aktörer som erbjuder quick fix och olika mirakelmetoder.

Maria Wiman och Hamid Zafar kommer att alternera i vartannat nummer. På webben, lararnastidning.se, kan ni också följa våra krönikörer Charlotta Hemlin och Eva Lindström.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin