Läs senare

Långtidsutredningen: Pengar mindre problem än lärarbristen

LIKVÄRDIGHETKostnaden för välfärden ökar fram till 2035 – men svårigheten är att hitta tillräckligt många som vill jobba i till exempel skolan.
– En stor utmaning, säger regeringens projektledare Johanna Åström.

av Emma Olsson
16 dec 2019
16 dec 2019

Den senaste välfärdsutredningen, som presenterades under måndagen, handlar om ojämlikhet. Delen som handlar om skolan släpptes redan i somras, och som Lärarnas tidning skrivit om finns det kvalitetsskillnader mellan svenska skolor.

– Elever med bättre förutsättningar tenderar att gå i skolor med bättre kvalitet. Och det leder inte till någon utjämnande effekt, snarare tvärt om, säger Johanna Åström, projektledare, under måndagens  seminarium.

Enligt utredningens beräkningar kommer inkomstskillnaderna att fortsätta öka i Sverige.
Men viktigare för skolresultatet verkar familjebakgrunden vara.

Här finns också stora skillnader.

– Familjebakgrundens betydelse för inrikes föddas skolresultat är oförändrad. För utrikes födda har familjebakgrundens betydelse ökat för skolresultaten, och det förklaras sannolikt av en skillnad i sammansättning – beroende på vilket land de kommer från, samt att många kommer senare under skolgången. Att man kommer senare är generellt förknippat med sämre skolresultat, säger utredaren Johanna Åström.

Hon räknar med att kostnaderna för välfärden kommer att öka fram till 2035, vilket enligt henne kommer att vara möjligt att hantera genom att fördela pengarna mellan regioner som har mer och de som har mindre, samt genom ökade skatter.

Problemet är i stället att locka till exempel lärare:

– Den stora utmaningen är att rekrytera, säger Johanna Åström.
Fram till 2035 kommer det att saknas 180 000 fler sysselsatta i kommunal verksamhet, enligt utredningen.

Långtidsutredningen är en särskild ekonomisk utredning som beställs av regeringen och kan användas för den ekonomiska politiken. För 2019 handlar den om ojämlikhet.

– Vi vill även lyfta fram att välfärdstjänster är viktiga för jämlikheten. Det kommer vara en stor utmaning att rekrytera personal, säger Johanna Åström.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin