Ingår i temat
Källkritik
Läs senare

Länkspecial: digital källkritik

KällkritikHär har vi samlat länkar till handfasta verktyg, inspirerande videos och intressant merläsning om källkritik på nätet.

av Lotta Holmström
03 mar 2017
03 mar 2017

Verktyg och videos

Länkar till filmer, studiematerial med mera som handlar om att arbeta med källkritik i skolans värld.

 

Källa: Statens medieråd

MIK för mig

Statens medieråds nysläppta material om medie- och informationskunnighet, ”MIK för mig”, med bland annat färdiga lektioner.

 

”Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda”

För att kunna tolka omvärlden räcker det inte längre med att förstå text. Barn och unga behöver också lära sig att läsa bilder och filmer. I det här avsnittet av No hate-podden från Statens medieråd resonerar Elin Jönsson, medielärare på Kulturskolan i Södertälje, och Elisabet Jonsved, filmpedagog på Medioteket i Stockholms Stad kring bilder och bilders makt.

 

Kolla källan – med mängder av resurser

Skolverkets samlingsplats för material, guider, lektionsmaterial, forskning med mera om källkritik.

Källa: Kolla källan

Ur innehållet:

 

Skolverkets utbildning i källkritik

I Skolverkets lärportal finns den nya utbildningen Kritisk användning av nätet. Den berör frågor om informationssökning och källkritik och riktar sig till alla lärare.

 

Filterbubblor och lögner. Från Vetandets värld, SR:

Idag finns en möjlighet att bara följa de medier som speglar din egen världsbild. Men vad blir konsekvenserna när lögner presenteras som fakta? Vetandets värld dyker ner i filterbubblornas värld.

 

Källa: IIS

Lär dig vara källkritisk på nätet

Internetstiftelsen i Sveriges guide till källkritik på internet, skriven av Kristina Alexandersson, ansvarig för Webbstjärnan. Guiden är utgiven i samarbete med Viralgranskaren.

Webbstjärnan har även övningar i källkritik på internet för åk 7-9 och gymnasiet.

 

Lektionsupplägg för källkritik i historieämnet

Docent Thomas Nygren delar med sig av sitt material.

  • Orsaker till första världskrigets utbrott – mediekritiska perspektiv på multinationella populärhistoriska tidskrifter. Lektionsplaneringar och material (pdf) som utgår från populärhistoriska medier för att stimulera kritiskt tänkande. Uppgifterna har tagits fram av Thomas Nygren, docent i historiedidaktik, och Lotta Vikström, professor i historia, i samarbete med forskare och lärare. Detta har skett inom ramen för forskningsprojektet EHISTO, European History as Pathways to Intercultural and Media Education.
  • Oäktingarnas historia. Med hjälp av den digitala databasen INDIKO kan eleverna undersöka den lilla historien (så kallad mikrohistoria). Eleverna får själva ställa frågor till digitaliserade kyrkoböcker för att studera livet i Sverige på 1800-talet. Oäktingarnas historia, databas som källa (worddokument)
  • Invasionen av Nanking. Ett lektionsupplägg för att jämföra vad olika källor berättar om den japanska invasionen av Nanking 1937. Materialet, i form av en powerpoint och en lärarhandledning, är utarbetat av historikerna i Stanford History Education Group och översatt av Thomas Nygren.

 

”Nu är du faktakollaren”

Handfast instruktion från Stanford university i hur man blir en bättre läsare i tider av opålitliga nyhetsflöden.

 

4 steg skolor måste ta för att bekämpa falska nyheter

Råd från Sam Wineburg, professor i historiedidaktik vid Stanford University.

 

Hur avslöja falska nyheter

Arbeta med fejknyheter online. Lektionsplanering från New York Times, reviderad utifrån Stanfordforskarnas nya studie: ”Evaluating Sources in a ‘Post-Truth’ World: Ideas for Teaching and Learning About Fake News”. Många konkreta exempel på engelska.

 

Erfarenheter från Murgårdsskolan i Sandviken

Lärlabbet på UR ägnar ett helt tv-program åt källkritik i sitt tema om medie- och informationskunnighet, MIK. De besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen.

 

Viralgranskaren

Tidningen Metros avdelning för faktakoll och källkritik på nätet. De har även ett webbläsartillägg för Google Chrome som hjälper dig få koll på om en webbsida finns med på Viralgranskarens varningslista.

 

Washington Posts webbläsartillägg hjälper dig att värdera den amerikanske presidentens twitterinlägg. Foto: skärmdump från Twitter

Washington Posts faktagranskning

Fact checker är en amerikansk motsvarighet till Viralgranskaren som fokuserar på politiska uttalanden. Hur mycket i politikernas uttalanden är faktabaserat? Washington Post erbjuder även ett webbläsartillägg till Google Chrome som lägger till faktakollar i amerikanska presidenten Donald Trumps twitterflöde.

 

Teskedsordens lärarmaterial

Riktat mot årskurs 5 om hat och propaganda på nätet. De skriver: ”Vad gör de på nätet, och hur hanterar barnen det de ser och hör online? Kunskaper om källkritik är ett av de viktigaste verktygen för att unga ska kunna navigera på internet utan att bli förledda av felaktig information. Tyvärr finns allvarliga brister i vuxenvärldens respons, både vad gäller undervisningen i källkritik och de samtal som förs – eller snarare inte förs – i hemmen om internets många fallgropar.”

 

Propaganda och bilders makt

Statens medieråd har givit ut ett material om källkritik och bilder inom kampanjen No Hate Speech Movement vilket Lärarnas tidning tidigare skrivit om här.

 

Tio övningar i källkritik med Stockholmsanknytning

Hur såg kärlekslivet ut i Stockholm under 1870-talet? Vad kan man lära sig om livet för 1 100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kunde lantliga Järva bli stora miljonprogramsområden som Akalla och Tensta? Gräv efter svaren i autentiska källor i Stockholmskällan. Där finns förslag på tio källkritiska övningar för årskurs 9 och gymnasiet.

 

Ta del av Afrikas glömda berättelser

Blank spot project, som vill skapa oberoende journalistik om sådant som annars inte lyfts fram i medierna, satsar på att ge unga i skolan ökad ­mediekunnighet. I ett projekt som belyser vikten av pressfrihet kommer elever i realtid, via en lärplattform, att kunna följa reportrar i fält i Afrika. De får lära sig om bortglömda berättelser, medier och deras roll i samhället.

Ett 20-tal skolor kommer att involveras. Lärare som undervisar i samhällskunskap eller svenska i år 9 och gymnasiet kan anmäla sitt intresse till Blankspot fram till den 15 mars. Mejla brit@blankspotproject.se

Projektet inleds i vår och fortsätter under hösten.

 

Snytkorven hjälper de yngsta ha koll

I sagoboken ”Superunder­sökarna” får läsaren möta Snytkorven, en liten musliknande figur med vingar. Snytkorven hoppar en dag ut från datorn för att hjälpa flickan Emma att undersöka världen och livets mysterier på ett källkritiskt sätt.

Boken ingår i utbildningspaketet ”Nosa på nätet” som Statens Medieråd tagit fram tillsammans med Skolverket. Materialet vänder sig till skolår 1—3.

Tanken med paketet är att barnen, med stöd av sina ­lärare, ska få en ­första verktygslåda för att närma sig medier och internet på ett kritiskt men nyfiket sätt.

Boken är skriven av Åsa Kronkvist som är förskollärare, grundskollärare 1—7 och IKT-pedagog på Högskolan i Kristianstad.

 

Källa: UR

Är det sant?

De kollar inte sina källor, blir lurade av företag att göra smygreklam och köper manipulerade bilder. I UR:s serie ”Är det sant?” från 2012 begår nyhetsankaret Anna Ankare och reportern Jenny Josefsson alla tänkbara journalistiska misstag, men får hjälp av experter att reda ut det.

Tanken med serien är att elever i år 4—6 ska förstå hur medierna fungerar, lära sig källkritiskt tänkande och förstå sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala ­medier. En lärarhandledning finns till serien med arbetsuppgifter och diskussionsfrågor till varje avsnitt.

 

Intressant läsning

Om du vill fördjupa dig i källkritik på nätet finns mycket att läsa. Ämnet är högaktuellt. Här är några lästips.

 

”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik”

Debattinlägg på DN Debatt från Statens medieråd, Skolverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Skolverkets rapport ”It-användning och it-kompetens i skolan”

Hur står det till med undervisningen om källkritik i skolan? I den här rapporten finns den senaste statistiken från Skolverket, som undersöker frågan vart tredje år.

 

Lärare missar att prata om källkritik

P4 Norrbotten om en rapport från Skolverket som visar att var fjärde lärare i grundskolan aldrig pratar om källkritik på nätet eller använder källkritiska metoder i undervisningen gällande internet och sociala medier.

 

”Gör källkritik till ett eget ämne – redan i lågstadiet”

Företrädare för svensk lokalmedia vill se mer källkritiksundervisning i skolan, skriver de i en debattartikel i NWT.

 

Källa: Nordicom

Mer om medie- och informationskunnighet (MIK)

Unescos sida om MIK för lärare (på engelska). Unescos dokument om MIK – Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen – finns översatt till svenska och kan laddas ner som pdf här.

 

Alla artiklar i temat Källkritik (16)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin