Läs senare

Lär av Danmark — se elever som en tillgång

23 apr 2015
Annica Grimlund.

Lärarnas tidning brukar få beröm för att vi inspirerar och är till nytta i det dagliga arbetet i skolan.

I det här numret berättar vi om lärare som har upplevt hur arbetskamrater förlorat sin etiska kompass (sid 20—22). Lasse, Niclas och Mia beskriver hur deras kolleger på olika sätt kränkt elever.

»Det kändes som om de saknade människo­intresse. De relaterade inte till eleverna utan tyckte bara att det var deras eget fel att de misslyckades«, berättar Mia som mådde dåligt över kollegernas förhållningssätt. Vi intervjuar också en expert vars goda råd kan vara till nytta.

Men förlora inte hoppet om dina arbetskamrater. ­Inspireras i stället av sfi-lärarna Liselotte Nejdstrand och Johan Österås som använder både kropp och själ i under­visningen (sid 18—19). Att bedriva en meningsfull ­undervisning för drygt 40 elever med olika bakgrund kräver att man står stadig och trygg i sin profession. Då be­höver man inte baktala vare sig elever eller lärare.

På efterskolan i Danmark uppfattas eleverna som en tillgång (sid 14—17). Efterskolan vilar på tre ben: teori, personlig utveckling och gemenskap. »För att få något måste man också ge något«, säger en ­av lärarna i reportaget. Det torde vara nyttig läsning för Lasses kolleger på sidan 20, som ­klagar över att det alltid är de som får de »dåliga eleverna«.

ur Lärarförbundets Magasin