Läs senare

Lär eleverna digital kompetens

13 okt 2014


Digital kompetens är en viktig nyckel till livslångt lärande, det har både Europaparla­mentet och EU-rådet slagit fast. Men vad innebär det i praktiken? Hur påverkas lärande och utbildning av digitaliseringen i samhället?

I boken »Interaktiva medier och lärande­miljöer« presenteras olika synvinklar på dagens utbildning. I de tretton kapitlen skriver forskare och skolexperter bland annat om läs- och skrivfrämjande arbete i en inter­aktiv värld, olika perspektiv på spel och lärande, kollaborativt lärande med sociala medier och webbpublicering i undervisningen.

Titel: Interaktiva medier och lärandemiljöer.

Redaktörer: Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, och ­Simon Lindgren, professor i sociologi, båda vid Umeå universitet.

Förlag: Gleerups, 2014.

ur Lärarförbundets Magasin