Läs senare

”Lär sig mer om de har tillgång till bemannade skolbibliotek”

FörslagPå torsdagen presenterade Erik Fichtelius en nationell biblioteksstrategi och ett reformpaket som bland annat innehåller en satsning på skolbibliotek. Dilemmat för regeringen är att frågorna hanteras av kommuner och fristående huvudmän.

av Kristian Lönner
07 mar 2019
07 mar 2019

– Vi vet att måluppfyllelsen blir bättre och att skolungdomarna lär sig mer om de har tillgång till bemannade skolbibliotek som är rätt utrustade, har rätt lokaler samtidigt som det finns ett samarbete mellan skolbiblioteket och rektorer och lärare, säger Erik Fichtelius.

Erik Fichtelius har varit nationell samordnare och lett uppdraget som Kungliga biblioteket fick av regeringen att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi. På torsdagen överlämnades det färdiga förslaget till kulturminister Amanda Lind (MP) tillsammans med förslag på sex reformer som skulle kosta staten 250 miljoner kronor per år.

Eric Fichtelius och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg lämnar över förslaget till Amanda Lind. Foto: Lina Löfström Baker/KB

– Om regeringen vill så är det bara att sätta igång, säger Erik Fichtelius.

En av reformerna gäller att stärka skolbiblioteken. Ett dilemma för stat och regering är dock att ansvaret för skolbiblioteken ligger hos kommunerna och de fristående huvudmännen. Att bemanna alla skolbibliotek skulle enligt beräkningar kosta 1,5 miljarder kronor och även om staten skulle skjuta till de pengarna är det inte säkert att kommunerna är intresserade av den typen av riktade anslag. En svår politisk nöt, konstaterar Erik Fichtelius.

– Skollagen är bara en ramlag och statens maktmedel är få. Men jag tror att frågan om skolbiblioteken blir en viktig fråga när man i enlighet med januariavtalet ska utreda skolans styrformer, säger han.

Att huvudmännen inte bättre följer skollagens krav på skolbibliotek tycker Erik Fichtelius är en gåta.

– Vi visar att det är effektivt och ändamålsenligt för skolungdomarnas måluppfyllelse att man har skolbibliotek och någon gång borde väl skolhuvudmän och rektorer börja lyssna.

Vad tror du är orsaken till att de inte lyssnat på de goda argumenten?

– Brist på resurser och brist på insikt. Och att skolbibliotekarierna inte alltid har integrerats i undervisningen.

Vad kan staten ändå göra?

– Det vi föreslår är att staten ska bidra med kompetensutveckling för skolbibliotekarier, lärare och rektorer samt bidra med stöd till medieförsörjningen, framför allt på det digitala området.

Just digitalisering av Sveriges kunskaps- och bildningsarv är en annan viktig punkt i den nationella biblioteksstrategin. Och Erik Fichtelius menar att även den delen gynnar skolan.

– När eleverna i dag googlar kommer de inte fram till biblioteken men om våra förslag genomförs kommer de att göra det. Genom att digitalisera materialet och göra det sökbart kommer man att komma åt alltihop.

ur Lärarförbundets Magasin