Läs senare

Lärande i framtiden engagerar

Konferensen Framtidens lärande i Stockholm har samlat över 1000 lärare och andra som är engagerade i hur skolans undervisning kommer att se ut i framtiden. Den nya digitala tekniken har en framträdande plats under konferensen, men också frågor som formativ bedömning.
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt var en av talarna, och hon tog bland annat upp Centerpartiets förslag att satsa en halv miljard kronor på ett digitalt lärarlyft i skolan.

17 maj 2013
Lärande i framtiden engagerar
IT- och energiminister Anna-Karin Hatt talade på Framtidens lärande 2013. Hon tog bland annat upp Centerpartiets förslag att satsa en halv miljard kronor på ett digitalt lärarlyft i skolan. Bild: Ingvar Lagerlöf

Fyra besökare på Framtidens lärande

Ann-Katrin Hildingsson
Gymnasielärare i design, svenska och bild.
Lugnetgymnasiet i Falun.

Varför är du här?

– För att jag är intresserad av framtidens lärande, av att använda datorn i undervisningen på alla sätt. Jag har valt flera spelinriktade seminarier och just varit på ett om spelet Minecraft. Nu ska jag gå på ett om texter i hip-hop-musik.

Vad är framtidens lärande för dig?

– Att hitta nya ingångar in i ett ämne och att få in elevernas intressevärld in i undervisningen. Dåtidens lärande handlade mycket om envägskommunikation, nu handlar det med och mer om kommunikation från flera olika håll.

Nikola Hajduk
IT-handledare
Trollhättans stad

Varför är du här?

– För att samla kunskap om hur jag kan stödja våra pedagoger i skolan och förskolan. Nu har vi sett till att få bra utrustning på våra förskolor och skolor, nu gäller det att hitta nya vägar för att se hur man kan gå vidare. Jag har varit på ett seminarium om eTwinning och det har jag inte jobbat med tidigare. Det går inte att hänga med i allt, så det här är ett bra sätt att fylla i luckorna på. Det jag saknar här är att det borde vara mer om förskolan.

Vad är framtidens lärande för dig?

– Det vet jag inte riktigt, det är ju dit vi är på väg hela tiden. Men vi kommer inte ifrån IT och vi måste få den att fungera bättre i undervisningen.

Carina Karlsson
4-6-lärare
Utmelandsskolan i Mora

Vad gör du här?

– Jag vill ha ett mer engagerat sätt att jobba med eleverna och då är det här en bra inspirationskälla.

Vad är framtidens lärande för dig?

– Att komma bort från den traditionella undervisningen med att ständigt följa läroboken. Den ska naturligtvis finnas kvar men vi måste bredda oss. Vi gör fel idag när vi stänger av barnens mobiltelefoner. Vi i skolan måste istället använda oss mer av det som barnen använder till vardags.

Anders Gerestrand
universitetslärare i medieteknik
Linnéuniversitet i Växjö

Varför du här är?

– Jag är här för att få inspiration. Jag ska undervisa i en kurs i digitala verktyg för förskolan, och här kan man få idéer och prata med andra om vad de skulle tag med i en sådan kurs. I förskolan kan man jobba mycket med film och ljud, där har ju barnen ännu inte skriftspråket som uttrycksmedel.

Vad är framtidens lärande för dig?

– Det handlar mycket om att vara öppen och att låta eleverna växa genom den digitala tekniken.

 

ur Lärarförbundets Magasin