Läs senare

Lärande i fritidshem tydligare i ny läroplan

Undervisning och elever är centrala begrepp i Skolverkets förslag till förändrad läroplan för fritidshemmen. Nu har allmänhet och profession en vecka på sig att lämna synpunkter.

25 aug 2015

Regeringen vill stärka fritidspedagogikens ställning i skolan. Därför har Skolverket arbetat fram ett förslag på nya avsnitt i läroplanen som gäller fritidshemmen. 
 

Läroplanstexten för fritidshem går in på allt från lek, normer, könsroller och konsumtion till matematik och digitala medier. Men framförallt har ordet ”undervisningen” fått en framskjuten plats. Det nämns 19 gånger på de två första A 4 sidorna. Lika konsekvent används ordet ”eleverna” i texten (22 gånger).
 

Line Isaksson, fritidspedagog och ledamot i Lärarförbundets styrelse, har suttit med i den grupp som tagit fram förslaget. 

– Vårt förslag till Skolverket är nästan identiskt med den arbetsversion som verket nu lagt ut.  Jag tycker att det är bra att man anammat texten som lyfter lärandet i fritidshem och också tydliggör vilket lärande som ska ske där, säger hon.
 

Tror du att fokuset på undervisning i läroplanen för fritidshem kommer att få mycket kritik?
– Nej det är eftersökt att få en tydligare ledning vad man ska förhålla sig till på fritidshemmen utifrån ett elevperspektiv. Undervisningsbegreppet visar också på ett klart förstärkt läraruppdrag, säger Line Isaksson.
 

Hon poängterar att det inte handlar om att fritidshemsverksamheten ska bli en förlängd skoldag med traditionell undervisning. Undervisningsbegreppet är ett vidgat begrepp i skollagen. Däremot ställer förslaget till ny läroplan, enligt henne, stora krav både på huvudmän, fritidspedagoger och rektorer att kvalitetssäkra det lärandet som ska ske. 
 

För att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i hela landet kommer det krävas såväl resurser, kunskap om lärandet, kompetensutveckling och utbildning.

– För ska det bedrivas någon form av kvalitativ undervisning och inte bara barnpassning så måste det finnas resurser, säger hon. 
 

Övriga medlemmar i gruppen bakom förslaget för fritidshemmen är forskarna Ann Pihlgren vid Stockholms universitet, Birgit Andersson vid Umeå universitet och projektledaren Bengt Thorngren på Skolverket.
 

På Skolverkets hemsida kan allmänhet och profession fram till den 30 augusti tycka till om Skolverkets förslag till nya läroplanstexter för fritidshem och förskoleklass samt förtydligande av övergången mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Därefter skickas förslagen ut på en formell remissrunda innan beslut. 

Läs och tyck till om arbetsversionerna här

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin