Läs senare

Lärande måste ske genom hela yrkeslivet

DebattProfessionsprogrammet för lärarkåren är en av de viktigaste delarna i Skolkommissionens slutbetänkande. Nu måste vi se till att att det blir ett dynamiskt system styrt av professionen och inte en stelbent karriärtrappa, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande och ledamot i kommissionen.

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

ledamot i Skolkommissionen och förbundsordförande för Lärarförbundet.

I de flesta yrken är det självklart med kompetensutveckling under hela yrkeslivet. När vi blir sjuka förväntar vi oss att läkaren har koll på den aktuella medicinska forskningen. Om vi behöver hjälp från rättsväsendet vilar vi tryggt i att domstolen är uppdaterade på aktuell lagstiftning och rättspraxis.

På samma sätt måste det vara självklart att våra barn blir utbildade av lärare som är uppdaterade på den senaste skolforskningen och som getts möjlighet att utvecklas professionellt och kollegialt. Därför var förslaget om ett professionsprogram för lärarkåren en av de viktigaste delarna i Skolkommissionens slutbetänkande.

Illustration: Colourbox

Lärarförbundet har länge drivit frågan om ett hållbart system för lärares och skolledares kompetensutveckling. Idag saknas tid, resurser och bra villkor för att utvecklas i lärar- och skolledarrollen. Den kompetensutveckling vi får reduceras dessutom ofta till kortsiktiga ”lyft”, som inte sällan adderas på den redan stora arbetsbördan. För att lärar- och skolledaryrket ska vara attraktivt och för att undervisningen ska hålla en fortsatt hög nivå, måste det till en förändring i vilka möjligheter vi lärare och skolledare får att utvecklas genom hela yrkeslivet. Med Skolkommissionens förslag kan detta bli verklighet.

Slutbetänkandet innehåller flera exempel på hur det skulle kunna se ut. Grundläggande är givetvis förstärkta forskningsresurser till utbildningsvetenskap, pedagogiskt ledarskap och praktiknära forskning. Vi föreslår också  ett nationellt introduktions- och mentorsprogram för att nyutexaminerade lärare ska få en bra start i arbetslivet. Vi vill också att det ska bli enklare att bredda och fördjupa sin behörighet, att fler lärare och skolledare ska forska och att det kollegiala lärandet ska få större utrymme.

För mig är det därför självklart att ett professionsprogram måste omfatta hela skolväsendet från förskola till högskola.

Samtidigt finns detaljer i förslaget som är problematiska, då de går i riktning mot att standardisera och externbedöma lärares yrkesskicklighet. Detta har jag lämnat ett särskilt yttrande om, eftersom det riskerar att reducera programmet till en stelbent och selekterande karriärtrappa. Vi måste istället ta vara på möjligheten att skapa ett dynamiskt och behovsanpassat system för såväl kompetensutveckling som professionsutveckling, styrt av professionen.

Nu är det upp till politikerna att agera. Menar de allvar när de säger att de vill forma den bästa skolan för lärare och elever, då måste de våga lyssna på Skolkommissionens experter och ta beslut över blockgränserna. Jag tar också för givet att politikerna inkluderar hela professionen i en sådan satsning. Skolkommissionens uppdrag var begränsat till förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. En framgångsrik utbildningspolitik måste ta ett helhetsgrepp. För mig är det därför självklart att ett professionsprogram måste omfatta hela skolväsendet från förskola till högskola.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Att säkra en stark profession är avgörande både för elevernas lärande och för ett självutvecklande skolsystem. Vi löser inte morgondagens kompetensutmaningar med nya kurser i lärarutbildningen, men vi gör det genom att säkra villkoren och rätten för lärare och ledare att själva få utveckla ny kunskap, omsätta ny kunskap och utvecklas under hela sin karriär. Det är hög tid för ett nationellt professionsprogram som ger oss lärare och skolledare rätten och förutsättningarna att utveckla oss själva, vårt yrke och våra karriärvägar.

ur Lärarförbundets Magasin