Läs senare

Lärandet ökar med egna matriser

11 Okt 2015


Matriser behöver inte enbart användas för att be­döma elevernas prestationer. I boken »Lärandematriser — att få eleven att förstå« visar läraren, för­fattaren och före­läsaren Johan Alm hur lärare kan skapa egna matriser för att stödja undervisningen och öka elevernas lärande.
Genom att formulera målen och progressionen i lärandet ur elevens perspektiv kan eleverna bedöma sitt eget och sina kamraters lärande med hjälp av matriserna.

Boken innehåller många konkreta exempel och anvisningar steg för steg.

Titel: Lärande­matriser — att få eleven att förstå

Författare: Johan Alm

Förlag: Gothia Fortbildning, 2015

ur Lärarförbundets Magasin