Läs senare

Lärarbrist och mångfald nytt fokus för Lärarförbundet Student

StudentLärarförbundet Student gav i helgen Matilda Gustafsson förnyat förtroende som ordförande. På mötet beslutades också om en ny vision och två nya fokusområden: lärarbristen och mångfaldsarbetet.

av Lotta Holmström
04 dec 2017
04 dec 2017

Lärarstudentmötet samlar varje år medlemmarna i Lärarförbundets studerandeförening, Lärarförbundet Student. I helgen hölls årets upplaga av mötet. Där beslutades att föreningen ska ha tre externa fokusområden, alltså frågor de engagerar sig i lite extra, i stället för som tidigare fem.

Frågorna Lärarförbundet Student ska driva är:

  • Att verka för att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning.
  • Att verka för att mångfalds- och andraspråksperspektivet utökas inom alla lärarutbildningar.
  • Att verka för att samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på (det här beslutet fattades 2016 – fokusområdena gäller i 2 år).
Lärarförbundet Students omvalda ordförande Matilda Gustafsson (t h) med nyvalda vice ordföranden Elouise Johansson. Foto: Lärarförbundet Student

Föreningens ordförande Matilda Gustafsson blev omvald under mötet. Vid sin sida får hon en ny vice ordförande, Elouise Johansson, som suttit i Lärarförbundet Students styrelse det gångna året.

Även i det interna arbetet inom Lärarförbundet har föreningen tre frågor den fokuserar på. Det handlar om att skapa en bättre struktur i sin organisation, att utöka det internationella samarbetet med andra lärarstudentföreningar samt att verka för en bättre information från Lärarförbundet om studenters rättigheter och skyldigheter inför att de träder in i läraryrket.

Ny vision

Lärarförbundet Student antog en ny vision för sitt arbete på Lärarstudentmötet 2017. Den är över en A4-sida lång, men sammanfattas även i dessa två meningar:

  • Vi vill skapa den bästa skolan för varje elev.
  • Vägen dit är lärarutbildning av hög kvalitet som leder till ett attraktivt yrke.

Källa: Lärarförbundet Student

Ett antal motioner gick också igenom. Flera av dem handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu), bland annat att Lärarförbundet Student ska verka för en vfu-garanti som innebär att lärosäten inte ska anta fler lärarstudenter än de kan garantera kvalitetssäkrade vfu-platser för.

– Vi står inför ett valår och ett kongressår, och det gör att det blir än viktigare att vi synliggör framtida lärare i skoldebatten. Alla lärarstudenter måste garanteras en utbildning av hög kvalitet med goda förutsättningar att förena teori och praktik, säger ordförande Matilda Gustafsson i en kommentar.

ur Lärarförbundets Magasin