Läs senare

Lärarbrist skjuter löner i höjden

De senaste två åren har lärarlönerna ökat lika mycket som det tidigare krävdes sju år för att uppnå. Marknadskrafterna spelar på lärarnas sida när personalbristen tilltar.
Ämnesläraren Sandra Fara bytte bostadsort och jobb och fick en löneökning som överraskade till och med henne.

03 aug 2015

Lärarbristen tilltar, inte minst med kravet på lärarlegitimation. De lediga lärartjänsterna har ökat med mer än 30 procent på ett år. Marknadskrafterna är på lärarnas sida, konstaterar Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn:

– De har stor betydelse, vi befinner oss i upptakten till en allt större rekryteringsproblematik.

Förutom anställningsbehovet gör ett löneavtal, som ska garantera mer än vad andra på arbetsmarknaden får, de gångna åren lyckosamma för lärarna.

I snitt tjänade en grundskollärare 29 200 kronor i månaden i fjol. En gymnasielärare låg på 31 900 kronor och har därmed för första gången på länge gått om snittlönen för alla yrken, enligt SCB:s lönestatistik.

De senaste två åren, från 2012 till 2014, har gymnasieläraren fått 3 200 kronor i påökt. Samma löneökning tog tidigare sju år. Liknande mönster syns bland grundskollärarna och i lite mindre mån även för förskollärarna.

– Vårt löneavtal har varit framgångsrikt, men det här är bara ett första steg, säger Maria Rönn.

Sandra Fara, gymnasielärare i svenska och historia, lämnade Göteborg för Stockholm och ett nytt jobb på högstadiet. Det gav henne en skjuts lönemässigt från cirka 28 000 till 32 000 kronor.

– Jag visste att Stockholm låg högre, men det överraskade mig att skillnaden var så stor, säger hon.

Men hon har haft en bra löneutveckling ända sedan hon började jobba som lärare 2012.

– Jag har bytt arbetsgivare varje år och gått från en ingångslön på 24 500 till 32 000. Och jag vet att jag tjänar mer än lärare som har mycket längre erfarenhet från en och samma arbetsplats Det är orättvist; att man har de bästa förhandlingslägena när man flyttar, säger Sandra Fara.

Ändå tror hon att arbetsmiljön i slutändan väger tyngre än pengarna.

– Hamnar man på en bra skola stannar man där. Vårt jobb är så tufft att trygghet och bra förhållanden går före.

Gymnasieläraren Kristina Rudbjer fick inte ett lika stort lönepåslag när hon flyttade från Uppsala till Lidköping nyligen. Men väl en tusenlapp, till 32 000 kronor.

– Fast jag började på 17 000 kronor när jag var nyutexaminerad i Uppsala 2001. Vi var många om jobben där, konstaterar hon.

Trots utvecklingen ser Maria Rönn en illavarslande tendens.

– Stockholm har dragit i bromsen i år. Det är märkligt med tanke på att Stockholm är en av de regioner som har störst rekryteringsbehov, säger Maria Rönn.

Det håller inte skolborgarrådet Olle Burell (S) med om.

– Vi ska fortsätta att vara löneledande i Sverige.

Lärarnas löner

Månadslöner i snitt och hur mycket de har ökat för några yrkesgrupper.

Yrkesgrupp 2005 2012 2014
Gymnasielärare 25 400 28 700 31 900
Grundskollärare 23 100 26 500 29 200
Förskollärare 20 600 24 700 26 900
Samtliga yrken 24 300 29 800 31 400

Källa: SCB

 

Lönenivåer i landet

Genomsnittlig månadslön, efter region, 2014:

Region Förskol- lärare Grundskol- lärare Gymnasie- lärare Samtliga yrken
Stockholm 29 400 31 200 33 200 35 000
Östra Mellansverige 26 300 28 600 32 200 30 000
Småland med öarna 26 200 28 200 30 900 29 000
Sydsverige 26 700 29 000 31 400 30 800
Västsverige 26 600 29 000 31 900 31 000
Norra Mellansverige 25 700 27 900 31 200 29 200
Mellersta Norrland 25 800 28 400 31 900 28 900
Övre Norrland 26 300 28 500 30 900 29 600
RIKET 26 900 29 200 31 900 31 400

Källa: SCB

 

Stockholmslöner

Stockholm har högre genomsnittslöner än övriga landet. Men spannet är stort, visar Stockholms stads statistik:

Befattning Lägst Medel Högst
Förskollärare 18 360 30 902 42 840
Låg- och mellanstadielärare 18 200 32 615 42 636
Högstadielärare 19 500 33 051 46 410
Gymnasielärare 24 000 34 195 43 720
Övriga lärare (bl a förstelärare och lektorer) 20 910 34 184 58 006

Källa: Stockholms stad

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin