Läs senare

Lärarbristen löst – om 40 år

LärarbristSverige väntas sakna 79 000 lärare år 2035, enligt nya siffror från SCB. Regeringens planerade utbyggnad av de olika lärarutbildningarna beräknas vara långt ifrån tillräcklig.

av Lenita Jällhage
11 dec 2017
11 dec 2017
Johanna Jaara Åstrand.

Med dagens tempo kommer det ta närmare 40 år att lösa lärarbristen, enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Det kan inte vänta 40 år! Fullt fokus måste nu ligga på att hitta både kortsiktiga och hållbara lösningar som stärker läraryrkets attraktivitet, säger hon.

Bristerna väntas fortsatt vara stor när det gäller fritidspedagoger, ämneslärare, yrkeslärare, förskollärare och lärare för grundskolans tidiga år.

Nio av tio arbetsgivare i SCB:s Arbetskraftsbarometer säger också att de har brist på specialpedagoger/speciallärare.

Dagens brist väntas kvarstå eftersom tillgång och efterfrågan på specialpedagoger/speciallärare beräknas växa i samma takt fram till år 2035.

Antalsmässigt beräknar bristen förvärras mest när det gäller ämneslärare och lärare för grundskolans tidigare år. Andelen ämneslärare som tar examen beräknas också vara betydligt lägre än för andra lärarkategorier med 55 procent av kvinnor och 45 procent av männen som börjat på utbildningen.

Orsaker till bristen beror bland annat på att elevkullarna väntas öka inom grund- och gymnasieskolan. Pensionsavgångarna i de olika lärarkategorierna är långt större än antalet som väntas bli nyexaminerade. Dessutom har arbetsgivarna redan en stor brist på behöriga lärare och trycket är stort på att ersätta icke behöriga lärare.

Regeringens avsatta medel i 2017 års budget för utbyggnad med 200 nybörjarplatser årligen på förskollärarutbildningen, 400 nybörjarplatser på lärarutbildningen mot grundskolans tidigare år och 370 nybörjarplatser på ämneslärarutbildningen beräknas inte tillgodose behoven, enligt SCB.

– Jobbet för skolarbetsgivarna börjar redan i dag. Vi behöver fortsatt samling för läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt med rätt insatser och kompetensförsörjningsplaner, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin