Läs senare

Lärare anklagar skolledning för ekobrott

EkonomiFlera tidigare lärare på Minervaskolan i Umeå anklagar skolledningen för ekonomisk brottslighet. Både Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket utreder nu skolans aktieaffärer.

av Kristian Lönner
28 feb 2019
28 feb 2019
Linda Söderström, Kia Irgens och Jonas Engström träder nu för första gången fram och berättar om sina erfarenheter från Minervaskolan. De har alla slutat på skolan.
Foto: Erik Abel

Det blev snabbt kö till Minervaskolan i Umeå när den öppnade i det K-märkta folkskoleseminariet 1999. Elever och lärare lockades av att skolan hade bildning i centrum och betonade ordning och reda.

Skolan har hela tiden drivits i bolagsform och genom åren har lärare fått köpa aktier i personalbolaget Synergi som ägt mellan 40 och 50 procent av Minervaskolan AB.

– Under åren har jag fått sammanlagt cirka 250 000 kronor i utdelning via Synergi, berättar läraren Linda Söderström som jobbade på skolan i 18 år.

Det har blivit en total sammanblandning av vad som är arbete och vad som är ägande.

Aktieutdelning har varit ett sätt att knyta lärarna närmare skolan och samtidigt kompensera för en svag löneutveckling.

Utdelning i stället för lön

Foto: Erik Abel

Lärarnas tidning har läst samtliga tillgängliga årsredovisningar för Minervaskolan AB samt personalbolagen Synergi AB och Nöjda pedagoger i Umeå AB (Synergis föregångare).
Från 1999 till 2017 delade Minervaskolan ut 55,6 miljoner kronor till aktieägarna (under större delen av perioden hade personalbolaget 40 procent av aktierna). Synergi/Nöjda pedagoger delade i sin tur ut 21,5 miljoner till sina aktieägare.
I Minervaskolans årsredovisning för 2008 står det: ”Personalkostnaderna var mindre än hälften av den totala omsättningen i bolaget, vilket är långt under snittet för skolbolag.”

Anställda som slutat har sålt sina aktier vilket gjort att ny personal kunnat köpa in sig i bolaget. Lärare som jobbat länge har kunnat investera i fler aktier vilket gjort att de anställda haft olika många aktier i Synergi.

Hösten 2017 ville skolans grundare och tidigare rektor Hans Jansson plötsligt att alla anställda skulle ha lika många aktier. Han berättade för läraren Jonas Engström, som tidigare satt i styrelserna för Synergi och Minervaskolan AB, att han var missnöjd med aktiefördelningen. Lärare som ledningen inte tyckte gjorde ett bra jobb, men som ägde många aktier, kunde få stor utdelning medan lärare som var uppskattade, men små aktieägare, fick mindre.

– Det har blivit en total sammanblandning av vad som är arbete och vad som är ägande i bolaget, säger Jonas Engström.

Vid omfördelningen tog lärarna för givet att de skulle få lösa in aktierna till den av bolagsstämman fastställda aktiekursen på 2 993 kronor. Hans Jansson hade själv sålt 100 aktier för det priset i samband med stämman 2017. Men så blev det inte.

– Det sades först att alla skulle få tillbaka satsade pengar. Jag tyckte det lät som en dålig affär att inte få avkastning på investerat kapital, men det skulle bli värre, säger Linda Söderström.

När hon och de andra aktieägarna satte ner foten svarade bolagsledningen med en ny strategi. Aktieägarna ställdes inför ett ultimatum – antingen sälja för 400 kronor styck eller så skulle ledningen förhindra framtida aktieutdelning och sätta Synergi på obestånd.

– Det är inte i linje med hur man ska agera i ett aktiebolag, säger Jonas Engström.

I mars 2018 kom nästa kalldusch: Synergis styrelse meddelade att man sålt hela bolagets aktieinnehav i Minervaskolan, det som varit bolagets enda värde. Lärarna fick alltså ha kvar sina aktier i Synergi men hela värdet försvann.

Västerbottens-Kuriren kunde i maj förra året avslöja att det var Hans Jansson som köpt 330 av de 350 aktierna. Priset var 10 000 kronor per aktie.

– Detta trots att två olika jurister vid årsskiftet värderat aktierna i Minervaskolan AB till minst 66 000 kronor styck, säger Jonas Engström.

Hans Jansson har enligt ­Västerbottens-Kuriren ökat sitt aktieinnehav i Minervaskolan från knappt 10 procent till drygt 73 procent på bara ett år.

Förutom att köpa Synergis Minervaaktier har han också köpt aktier av lärare som ägt aktier direkt i Minervaskolan AB. I flera fall har köpen gjorts utan att lärarna tillfrågats och till ett pris långt under aktiekursen.

Detta har varit möjligt för att lärarna i flera fall har ägt aktierna tillsammans med en kollega. Jonas Engström menar att dessa kolleger pressats till att sälja aktierna. Det har räckt att en ägare sagt ja för att kunna avyttra aktier som två personer äger.

– Hans Jansson har pressat anställda att gå med på ett nytt aktieägaravtal genom hot om tjänsteförändringar och erinran om uppsägning, säger Jonas Engström.

Aktieaffären är polisanmäld. Anmälarna menar att det rör sig om grov trolöshet mot huvudman och hävdar att Synergis styrelse inte hade rätt att fatta beslut om att sälja aktieinnehavet i Minervaskolan AB. Det hade enligt dem krävts två tredjedelars majoritet på stämman.

Bolagsverket har tillsatt en särskild granskningsman för att undersöka affären. Samtidigt pågår en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten.

Lärarnas tidning har varit i kontakt med ledningen för Minervaskolan för en intervju och även mejlat de frågor vi velat ställa. Bolaget har inte återkommit med några svar.

Lärarna var delägare i skolan

Gudinnan Minerva.

Minervaskolan AB

Minervaskolan öppnade 1999 och tre år senare även Minerva gymnasium. Läsåret 2017/18 gick det 669 elever i grundskolan och 539 elever på gymnasieskolan. 2017 omsatte Minervaskolan AB 119 miljoner kronor.

 

Grundaren

Hans Jansson har på kort tid ökat sitt ägande i Minervaskolan från knappt 10 procent till drygt 73 procent.

 

Personalbolaget Synergi

Ägde tidigare 40–50 procent av Minervaskolan. När skolan gått bra har många lärare fått aktieutdelning via Synergi. Bolaget sålde i början på 2018 hela sitt aktieinnehav i Minervaskolan utan lärarnas vetskap.

 

Lärarna

Minervaskolorna har i dag cirka 120 anställda. Många lärare har ägt aktier i personalbolaget Synergi. Ett mindre antal lärare, som jobbat länge på skolan och som ansetts extra viktiga, har också ägt aktier direkt i Minervaskolan AB.

ur Lärarförbundets Magasin