Läs senare

Lärare avgörande för elevkunskaper om barnkonventionen

Barnkonventionens dagBarns kunskaper om barnkonventionen ökar och kommer i hög utsträckning från skolan, visar en undersökning från Barnombudsmannen, BO.
"Lärarna spelar en avgörande roll", säger Elisabeth Dahlin, Barnombudsman.

av Martin Wallström
20 Nov 2018
20 Nov 2018

Kunskaperna hos barn om barnkonventionen ökar. En ny undersökning från Barnombudsmannen som publiceras idag, på Barnkonventionens dag, visar att barn får en ökad förståelse för sina och andra barns rättigheter. Den visar också att skolorna och lärarna är en avgörande källa till denna kunskap, hos 1  855 elever i årskurserna 5 och 8.

När motsvarande undersökning genomfördes 2008, så hade 22 procent säker kännedom om barnkonventionen och 20 procent hade kanske hört talas om den.  Siffrorna för 2018, som BO offentliggjorde nyligen, visar att 47 procent av barnen känner till konventionen och ytterligare 15 procent kanske har hört talas om den. Andelen barn som inte har hört talas om konventionen har minskat från 42 procent 2008,till 29 procent 2018.

Undersökningen visar också att det i årets undersökning dels finns en grupp på 42 procent som har djupare kunskap och god kännedom om konventionen och en grupp som omfattar två femtedelar av barnen som inte har hört talas om konventionen eller inte känner till ifall de har hört talas om den.

Skolan är en avgörande källa till kännedom och djupare kunskap, där 70 procent av barnen som hade eller kanske hade fått den av sina lärare, betydligt högre än de 25 procent som hade lärt sig om barnkonventionen från sina föräldrar. Av barnen som visste vad barnkonventionen handlar om hade cirka 80 procent fått den informationen av sina lärare.

Barnombudsman Elisabeth Dahlin Foto: BO

En slutsats av undersökningen är att lärarna spelar en allt mer avgörande roll när det gäller att förmedla kunskaper på djupet om barnkonventionen, säger Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin:

– Det är väldigt roligt att vi kan se att det dels sker en positiv utveckling när det gäller barnens kännedom om barnkonventionen, dels att det visar sig att lärarna spelar en avgörande roll eftersom de som vuxna är nyckelpersoner i att göra barnen medvetna om sina rättigheter, säger hon till Lärarnas tidning.

Undersökningen visar också att skillnaden är stor mellan skolor, där barn på en del skolor har låg kännedom om barnkonventionen, i vissa fall endast 12 procent. Samtidigt finns skolor där alla eller nästintill alla barn som deltagit i undersökningen har kännedom om barnkonventionen. Enligt BO är en förklaring att det finns stora skillnader i hur skolor hanterar frågan och att aktivt arbete tycks ge resultat.

– Det vi kan se är att hur en skola agerar på ledningsnivå när det gäller att fatta beslut om att informera om barnkonventionen i undervisningen är avgörande för hur medvetna eleverna är i den skolan.

BO lanserar nu en sajt, Mina Rättigheter, där det både finns information om barnkonventionen riktat till elever och till pedagoger, med förslag på hur man kan föra in ämnet i olika ämnen. Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020, men den gäller redan i Sverige eftersom Sverige har ratificerat den. I flera domslut har den använts.

– Samtidigt har många skolor och lärare en tuff arbetsbörda, där man i en del fall känner att det blir en extragrej som är svår att hinna med. Ett sätt att göra det är att utgå från Mina rättigheter och att informera om och diskutera barnkonventionen ihop med eleverna inte bara som ett moment i samhällsorienterande ämnen utan även lyfta fram frågorna i exempelvis matematik, biologi och bildundervisning, med utgångspunkt från gällande läro- och ämnesplaner.

 

ur Lärarförbundets Magasin