Läs senare

Lärare behöver vara ledare

06 nov 2012

Ett gott lärarskap förutsätter ett gott ledarskap, menar författarna till boken »Lärare som ledare«.
Trots det är ledarskapsfrågor sällan i fokus på lärarutbildningar och fortbildningar.

I boken problematiserar 19 olika skribenter, främst forskare i pedagogik, lärares ledarskap ur olika perspektiv.

Områden som berörs är exempelvis elevinflytande, grupparbete, samarbete med rektor och skolans uppdrag.

Titel Lärare som ledare – i och utanför klassrummet. 

 

Redaktörer Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede.

Förlag Studentlitteratur 2012.
 

ur Lärarförbundets Magasin