Läs senare

Lärare brister i kunskap om adhd och autism

Många lärare saknar tillräckliga kunskaper när det gäller att bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det framgår av en kartläggning från Karolinska Institutet (KI).

20 okt 2015

– Det är anmärkningsvärt att kompetensen är så låg med tanke på att det finns så många elever som har särskilda behov, säger Steve Berggren, psykolog och biträdande föreståndare vid forskningscentret KIND vid Karolinska Institutet.

Av lärarna som deltagit i kartläggningen ansåg närmare 90 procent att lärarutbildningen inte förberedde dem på att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även bland specialpedagoger eller speciallärare kände sig en minoritet tillräckligt förberedda.

Forskarna räknar med att 12 procent av alla elever – alltså två-tre elever per klass – har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis adhd, Aspergers syndrom eller autism. Bristande kunskaper inom dessa områden drabbar inte bara eleverna och deras föräldrar. Det riskerar också att gå ut över lärarna.

– Det blir en stressfaktor för lärare att ha ett antal elever i klassen som de inte klarar av att bemöta, säger Steve Berggren.

Steve Berggren föreslår tillsammans med rad forskare i en debattartikel i Aftonbladet att inte bara lärarutbildningen förstärks på detta område. Även skolledare behöver fördjupad pedagogisk kunskap om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anser de.

Huvudmännen behöver också kartlägga skolornas organisation och se till att personal får kontinuerlig fortbildning.

Steve Berggren anser att även elevhälsan behöver förstärkas och få mer kunskap om detta område.

– Allt kan inte läggas på lärarna. Det behövs också en bättre organisation kring lärarna, anser han.   

Utbildning om NPF för lärare

I nästa vecka anordnar KI två utbildningsdagar för skolpersonal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer här.

ur Lärarförbundets Magasin