Läs senare

Lärare får föra vidare arvet efter Rosling

LektionstipsMedicinprofessor Hans Rosling blev världskänd med budskapet att allt fler får det allt bättre. Nu kan stafettpinnen tas över av Sveriges lärare.

av Niklas Arevik
31 Mar 2017
31 Mar 2017
På gapminder.org kan lärare ladda ned färdiga slides gratis.

Läkaren och professorn Hans Rosling blev känd genom sin djupa kunskap och karaktäristiska föreläsningsstil. Budskapet var nästan alltid detsamma, att världen sakta men säkert blir en bättre plats för de flesta.

Hans Rosling avled tidigare i år, men nu ska hans arv leva vidare genom lärarna. Genom en resursavdelning för skolan ska stiftelsen Gapminder nå ut till Sveriges elever. Där finns ett flertal guider och teman som kan användas i klassrummet.

Hans Rosling grundade Gapminder tillsammans med sin son och svärdotter. Syftet med stiftelsen är att främja en faktabaserad världsbild som alla kan förstå.

Som ett led i projektet har Gapminder anlitat lärarna Mikael Arevius och Olof Gränström för att ”kunskapscertifiera” lärare mot myter, missuppfattningar och ”kognitiva tankefällor”.

Materialet finns på www.gapminder.org

ur Lärarförbundets Magasin