Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärare förväntas tolerera fusk

14 okt 2014

Gymnasielärare känner förväntningar från skolledning och föräldrar att se mellan fingrarna på elever som fuskar för att uppnå betyget godkänt, alternativt ge »snällbetyg«. Det visar en avhandling vid Linnéuniversitetet av Lars Fonseca.

Lärarna upplever att de befinner sig på en marknad och att det handlar om att vårda skolans varumärke. Det märker eleverna som anser att lärare stundtals nästan blundar för fusk och att betygsättningen därför riskerar att bli orättvis.

Elever kompenserar orättvisan med att förhandla om gränserna för tolererat fusk.

Sammantaget undergräver toleransen för fusket social tillit på skolan, menar Fonseca som dock inte undersökt hur vanligt fusket är i skolan.

  • Avhandlingen: »Det godkända fusket — normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker«

ur Lärarförbundets Magasin