Läs senare

Lärare frias från hot med baseballträ

Tingsrätten friar en lärare som hotat en elev med baseballträ. Eleven blev inte tillräckligt rädd, anser tingsrätten.

21 okt 2015

En lärare vid ett gymnasium i Skaraborg frias från åtalet om olaga hot mot en elev. Trots att Skaraborgs tingsrätt anser att det är bevisat att läraren hotade att slå eleven med ett basebollträ om han inte fick veta vem som gjort sig skyldig till en incident i klassrummet.
 

En annan elev och en annan lärare blev vittnen till uttalandet om basebollträet.

Domstolen anser dock inte att hotet var så allvarligt att det ska bedömas som olaga hot. "Det räcker således inte att ett hot är ägnat att framkalla fruktan utan rädslan måste vara allvarlig" står det i domen. Tingsrätten anser inte att eleven blev tillräckligt rädd. 

ur Lärarförbundets Magasin