Läs senare

Lärare ger Matematiklyftet godkänt

Bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det är några av de positiva effekter som lärare anser sig fått efter att ha deltagit i Skolverkets satsning för att utveckla undervisningen i matematik – Matematiklyftet.

av Mats Thorén
25 Nov 2016
25 Nov 2016

matematikformel

Totalt 35 000 lärare har deltagit i kompetensutvecklingen Matematiklyftet, vilket innebär att 76 procent av alla matematiklärare i Sverige har deltagit. Det visar Skolverkets slutredovisning som presenterades på fredagen.

– Att så många lärare deltagit i matematiklyftet visar att landets skolor verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Det här är viktigt för att på sikt förbättra elevernas kunskaper i matematik, säger Maria Weståker, chef för enheten för ämnesdidaktik på Skolverket i ett uttalande.

En effekt av satsningen – även två år efter att de deltagit – är att lärarna, enligt vad de själva anger i rapporten, fortsätter att använda de undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper som de fått. Bland annat säger de sig medvetet variera undervisningen i högre grad och ha utvecklat en mer kritisk hållning kring undervisningsmetoder och arbetsätt.

Skolverkets slutredovisning av Matematiklyftet bygger på två utvärderingar som gjorts av Ramböll Management Consulting och Umeå universitet.

ur Lärarförbundets Magasin