Läs senare

Lärare gör karriär inom kommunen

Tusentals behöriga lärare byter yrke årligen, visar Lärarnas tidnings granskning. De flesta grundskollärare som byter bransch blir chefer.

14 okt 2015

Topp 10: Hit gick grundskollärarna …

Grafik: Henrik Malmsten

Varje år försvinner över 4 000 utbildade lärare från yrket. Samtidigt utbildas enbart cirka 8 000 lärare varje år och runt 70 000 nya lärare behöver rekryteras till landets skolor inom de närmaste fem åren.
— Vi har en situation där läraryrket måste locka till sig duktiga personer från andra yrken, inte tvärtom. Problemet är också att många lämnar sitt yrke i sorg, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

På Lärarnas tidnings uppdrag har Statistiska centralbyrån samkört utbildnings- och yrkesregistret för att få fram hur många lärare som slutar i yrket varje år och vilka yrken de går till. Resultatet visar att 16 577 utbildade lärare lämnade yrket under fyra år, 2009—2013. De flesta som byter bransch blir chefer eller administratörer inom offentlig förvaltning (se grafik).

Åsa Bengtsson hör till de vanligaste karriärbytarna — hon har gått från läraryrket till att bli projektledare inom Stockholms stad.

— Jag har förstått nu att lärares kompetens efterfrågas av arbetsgivare. Man har oerhört mycket med sig, till exempel att ha varit ledare för ett komplext arbetslag varje dag. Jag tror att resten av arbetsmarknaden uppskattar lärares erfarenheter mer än vad lärarna själva tror, säger Åsa Bengtsson.

Att byta karriär och anta nya utmaningar kan ses som en naturlig och positiv förändring för många individer. Men bara så länge det inte sker av fel anledning, enligt Johanna Jaara Åstrand.

En undersökning som Lärarförbundet gjorde år 2013 visar att 60 procent av alla lärare kan tänka sig att lämna sitt yrke. Främsta skälet är hög arbetsbelastning och låga löner, vilket talar för att många lämnar yrket i frustration.

— Det här är en allvarlig signal till arbetsgivare. Man måste följa upp varför man tappar bort lärarkompetensen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, vill uppmana kommunerna att titta närmare på lärares rörlighet lokalt.

— Är det många lärare som slutar på en förvaltning måste man analysera varför. Det kan handla om ledarskap eller andra faktorer. Men det finns också något positivt med att lärare kan byta upp sig inom den kommunala sektorn och använda sin kompetens.

Så gjorde vi

  • SCB har på uppdrag av Lärarnas tidning undersökt hur många lärare med examen som slutade arbeta som lärare 2009—2013. Alla lärarexamina och samtliga lärarkategorier har räknats in.
  • I snitt 4 144 lärare per år har slutat i läraryrket och bytt karriär.
  • 181 250 personer i snitt arbetade som lärare under dessa år.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: