Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Lärare har fått högre skadestånd

De senaste åren har lärare som utsatts för våld och hot fått högre skadestånd än andra yrkesgrupper. Det är en följd av Lärar­förbundets juristers arbete med att stödja drabbade ­lära­re.

18 sep 2012

— En lärare ska inte behöva tåla våld och hot i sin arbetsmiljö. Ett skadestånd är en viktig signal från rättssystemet om att skolan är en plats där lärare och elever ska känna sig trygga, säger Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Lärarförbundets service med målsägandebiträde har funnits i fyra år.

Sedan starten har förbundets jurister i flera fall framgångsrikt utverkat förhöjt skadestånd för kränkning för medlemmar som utsatts för brott.

— För att få ett förhöjt skadestånd krävs att man argumenterar för det. Lärarförbundets jurister känner till skolan och kan då lättare åskådliggöra lärarens situation för domstolen än ­åklagaren, säger Kirsi Piispanen.

Hon anser att en brotts­utsatt medlem har mycket att vinna på att utnyttja förbundets målsägandeservice, inte bara i skadeståndsfrågan.

— Vi kan ge stöd både mänskligt och juridiskt, även efter rättegången.
— Vi kan också tillföra kunskaper om lärares arbets­situation i förundersökningen och rätte­gången, säger Kirsi Piispanen.

Viktigt med snabb info

  • En medlem som utsatts för brott i samband med yrkesutövning kan få stöd av förbundets jurister under förundersökningen och rätte­gången.
  • Den som vill ha ett målsägandebiträde kontaktar lokalavdelningen eller region­kontoret. Det är viktigt att förbundets jurister får snabb kännedom om ärendet.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin