Läs senare

Lärare heta på arbetsmarknaden

Förskollärare, specialpedagoger och gymnasielärare i yrkesämnen. Det kommer att vara några av de mest efterfrågade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden de kommande åren.

25 jun 2015

Arbetsförmedlingen presenterade på torsdagen en ny rapport om framtidsutsikterna för 200 yrken.

I rapporten gör Arbetsförmedlingen bland annat en bedömning av vilka som kommer att vara de 20 mest efterfrågade yrkesgrupperna på eftergymnasial nivå under det kommande året. Men prognosen gäller även på fem och tio års sikt. I denna grupp återfinns förskollärare, specialpedagoger och gymnasielärare i yrkesämnen.

– Bristen på lärare är nu så stor att den riskerar att hindra arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, kommenterar analytiker Håkan Gustavsson på Arbetsförmedlingen.

Enligt prognosen ljusnar det på arbetsmarknaden. I år beräknas sysselsättningen öka med 50 000 jobb och nästa år med 60 000 jobb.

Men Arbetsförmedlingen varnar för att det kommer att bli svårt att skaffa jobb för den som saknar gymnasieutbildning.

– Det enskilt viktigaste råd man kan ge att man ska slutföra sin gymnasieutbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för goda jobbmöjligheter, säger Håkan Gustavsson.

ur Lärarförbundets Magasin