Läs senare

Lärare i friskolor får sina lönehöjningar

Academedia backar. Friskolekoncernens lärare i Stockholm kommer nu att få samma lönehöjning som de kommunala lärarna.


12 feb 2015

Politikerna i Stockholms stad var över blockgränsen ense om att höja skolpengen med drygt 100 miljoner kronor i fjol för att lärarlönerna skulle kunna höjas med två procent, utöver den årliga lönerevisionen som gav knappt fyra procent.
 

Skolpengen höjdes även för friskolorna, men de är inte tvungna att följa de riktlinjer om höjda lärarlöner som Stockholms stad har satt upp.
 

Den stora friskolekoncernen Academedia, med 300 skolor och en vinst på över 400 miljoner kronor, valde att höja lärarlönerna i Stockholm med drygt en procent utöver den vanliga lönerevisionen i stället för de två procent som skolpengen höjdes med. Flera andra friskolor har inte velat ge besked om hur de gör.
 

Efter att Svt Nyheter berättat om detta under torsdagen och kritik kommit från Socialdemokraterna och Folkpartiet i Stockholm backade friskoleföretaget under eftermiddagen. 

– Vi gjorde en felbedömning och borde ha respekterat Stockholms stads öronmärkning av lärarlönerna från början, säger kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på Academedia i ett pressmeddelande.
 

Academedia försvarade sig till att börja med att de hade använt den ökade skolpengen för att höja lärarlönerna för lärare även utanför Stockholm. Nu skjuter företaget till pengar så att lärarna i Stockholm får lika stor höjning som de kommunalt anställda lärarna.

ur Lärarförbundets Magasin