Läs senare

Lärare i Uppsala rasar mot nytt lönekriterium

LönerUndervisa mer, så får du högre lön. Det nya lönekriteriet retar gallfeber på lärare i Uppsala.
– Provocerande. Detta kommer stressa lärarna ännu mer, säger Lärarförbundets ordförande i Uppsala Louise Plobeck.

av Stefan Helte
24 okt 2017
24 okt 2017

I mars beslutade kommunstyrelsen i Uppsala att göra en långsiktig satsning på lärarnas löner. Fokus för lönesättningen av lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska vara elevernas lärande, uppdragets komplexitet och effektivare arbetsformer.

Med detta som utgångspunkt har utbildningsförvaltningen preciserat ett lönekriterium om vad effektivare arbetsformer betyder:

”Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går till undervisning.”

11 000 kronor i höjd lärarlön till 2021

Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat om en förlängd lärarlönesatsning. Den innebär att: 

  • Medellönen ska öka med 11.000 kronor per månad under perioden 2011 till 2021.
  • Fokus för lönesättningen ska vara uppdragets komplexitet, elevernas lärande och effektivare arbetsformer.
  • Lönesatsningen gäller lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

I ett brev som nyligen har gått ut till alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Uppsala skriver utbildningsdirektör Birgitta Pettersson att de flesta lärare i kommunal verksamhet undervisar 28 till 38 procent av den totala arbetstiden och att resten av tiden används till för- och efterarbete. Hon fortsätter:

”Vi har redan i dag lärare som undervisar mer inom sin arbetstid med minst bibehållen kvalitet. Det innebär en större effektivitet som vi vill värdesätta i lön.”

Louise Plobeck, Lärarförbundet Uppsala.

Lärarfacken är oense med arbetsgivaren om det nya lönekriteriet och nu planerar de att anmäla Uppsala kommun till Arbetsmiljöverket.

– Vi kan inte gå med på ett ekonomiskt styrt lönekriterium, som innebär att lärarna rationaliserar sitt eget arbete. Vi ska göra så bra lektioner vi kan – inte så billiga som möjligt, säger Louise Plobeck, Lärarförbundets ordförande i Uppsala.

Utbildningsdirektören skriver i sitt brev att lärarna ska ”identifiera effektivisering” inom för- och efterarbetet. Som till exempel att använda sig av lektionsbanker, dela lektionsplaneringar med varandra eller effektivisera bedömningar och examinationer med digitala verktyg.

– Risken är att lärarna känner press på att trolla bort planeringstiden för att kunna undervisa mer och få högre lön. Men vi ska inte ha ett lönekriterium som ökar lärarnas stress ännu mer. Det riskerar att skjuta hela vårt arbetsmiljöarbete i sank, anser Louise Plobeck.

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör Uppsala.

Utbildningsdirektör Birgitta Pettersson försvarar det nya lönekriteriet:

– Alla vi som arbetar i offentlig verksamhet har ett ansvar för att ständigt utveckla våra arbetssätt så att skattepengarna används på bästa sätt. Vi vill stimulera lärarna att använda sin arbetstid mer effektivt.

Arbetar inte lärarna i Uppsala effektivt i dag?

– Det finns alltid utrymme för att arbeta mer effektivt. Så är det i alla verksamheter.

Enligt Lärarförbundet kommer detta öka stressen och göra ännu fler lärare, förskollärare och fritidspedagoger sjuka. Hur ser du på det?

– Då tycker jag att man läser kriterierna i baklänges ordning. Det är verkligen inte meningen att lärarna ska jobba mer eller med en lägre kvalitet. Vi vill att lärare genom kreativa idéer om ett effektivare arbetssätt kring för- och efterarbete ska frigöra tid för att de sedan inom sin arbetstid ska kunna undervisa mer, säger Birgitta Pettersson.

När det gäller förskolan skriver utbildningsdirektören att ”bristen på förskollärare medför att förskollärare i dag behöver ansvara för fler barngrupper” och att de som gör det ska få högre lön.

Louise Plobeck säger att hon är ”väldigt orolig” för att fler kommuner nu ska inspireras av Uppsala och införa den här typen av rationaliseringsinriktade lönekriterier.

Mathias Åström, Lärarförbundet.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström känner inte till någon annan kommun som har infört ett sådant lönekriterium.

– Jag tycker att det låter makalöst kontraproduktivt. Vill man ha utveckling av verksamheten ska det handla om hur jag som medarbetare kan bidra till utvecklingen, inte om hur jag ska skruva ut ännu mer undervisning i mitt uppdrag. Det måste vara en fråga för arbetsledningen.

Enligt Mathias Åström är det mycket ovanligt att fack och arbetsgivare är oense om de lönekriterier som ska gälla.

– Avgörande för en väl fungerande lönesättning är att fack och arbetsgivare pratar ihop sig om lönekriterierna och grunden för dessa – inte att arbetsgivaren ensidigt använder sig av ett kriterium. Annars blir det en väldigt tokig start av hela löneprocessen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin