Läs senare

Lärare inget drömyrke om föräldrarna får välja

Endast fem procent av föräldrarna rekommenderar sina barn att bli lärare utifrån en lista av olika yrken.

07 sep 2011

Lärarförbundet har låtit opinionsföretaget Novus fråga 855 föräldrar till skolelever om vilket av tio listade yrken som de skulle rekommendera åt sina barn.
25 procent av föräldrarna rekommenderade i första hand sina barn att bli civilingenjör. Tvåa på listan var advokat med 16 procent följt av läkare, ekonom, elektriker, systemvetare och snickare.

Lärare kom först på åttonde plats följt av kock och sjuksköterska.
7 av 10 föräldrar tycker att läraryrket har låg status och lika många att läraryrkets status har minskat de senaste tio åren. 80 procent tycker att statusen på läraryrket borde höjas.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin