Läs senare

Lärare kan behöva tåla mer nätkränkningar än andra

distansundervisningRättsläget är inte solklart när det gäller kränkningar på nätet.
– Domstolarna dömer olika vid kränkningar. Vissa menar att lärare ska tåla mer än andra, säger juridikprofessorn Mårten Schultz.

av Emma Olsson
13 jan 2020
13 jan 2020
Lärare kan behöva tåla mer nätkränkningar än andra
Lärare kan behöva stå ut med mer nätkränkningar än andra yrkesgrupper, menar juridikprofessorn Mårten Schultz. Foto: Shutterstock och Severus Tenenbaum

Flera olika lagar styr vad man får filma och lägga ut på nätet. Men ändå menar Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, att skyddet är svagt.

– Man är ganska skyddslös som enskild om man är utsatt för förtal, eftersom man vanligtvis inte får rättssamhällets hjälp. Här kan man fundera på om till exempel facket skulle ta ett större ansvar att hjälpa medlemmar att driva mål. Eller så skulle man tänka att lärare själva skulle göra det i större utsträckning. De flesta har rättsskyddsförsäkringar. Det är sällan man får åklagares hjälp att kräva ansvar för den här typen av kränkningar, säger han.

Elisabeth Mossberg är ombudsman på Lärarförbundet.

– Det är kanske inte det vanligaste arbetsmiljöproblemet. Men det händer, absolut. Då ska det finnas rutiner på skolan för vad man hör när det händer. Prata med rektor, kollega, skyddsombud eller annat ombud. Det ska det finnas rutiner för stöd och hur vi pratar med dem som lägger ut det, för hur man ska göra för att läraren ska känna sig mindre utsatt, säger hon.

En viktig faktor är att se till att det finns tydliga vägar för vårdnadshavare som har kritik mot skola och lärare.

– Då minskar risken att det läcker vid sidan, till exempel i sociala medier.

Mårten Schultz säger att det finns ett antal rättsfall som berör kränkta lärare. Och att domstolarna har olika syn på om lärare ska tåla mer än andra människor.

– När man vill ha skadestånd finns det en väldig massa rättsfall som gäller lärare och frågan om de behöver tåla mer eller inte, eftersom de möter stökiga elever. Och domstolarna bedömer det på olika sätt. En del domar hävdar att lärare är rustade för att ta hand om stökiga elever. Andra hävdar att de är lärare måste ha förutsättningar för att göra sitt jobb ordentligt, och därför är skyddade. Det handlar om vilken beredskap man har för att möta olika situationer, säger han.

Elisabeth Mossberg.

Det finns också risk för att lärare avstår att anmäla.

– Det här kan vara saker som man tycker är lite skämmigt och som man inte vågar prata om. Men det är viktigt att sådana fall kommer till Lärarförbundets kännedom. Det ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och arbetsgivaren har ansvar för att undersöka om någon blir utsatt, säger Elisabeth Mossberg.

Elever får filma i klassrummet

  • Det är tillåtet att filma i klassrum och lärarrum, men förbjudet att filma i privata utrymmen, som till exempel på toaletten. Då kan det bli fråga om kränkande fotografering.
  • Det är när filmer eller bilder sprids som det kan bli fråga om förtal.
  • Att lägga upp eller streama en film på en lärare kan bryta mot GDPR.
  • Yttrande av åsikter är tillåtna, det vill säga att någon är dum i huvudet. Det kan dock röra sig om förtal om det handlar om en sakuppgift, till exempel att säga att en lärare är pedofil.
  • Skolan ska vara förberedd för nätkränkningar, och ha en handlingsplan. Om du inte får den hjälp du har rätt till av rektor, ta kontakt med Lärarförbundet.
  • Skollagen kompletterar andra lagar, och gör det till exempel möjligt att beslagta en elevs mobiltelefon om personen stör. Dock är det inte i allmänhet tillåtet att radera filmer som man upplever är kränkande.​
    Källa: Mårten Schultz, professor i juridik; Lärarförbundet, Datainspektionen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin