Läs senare

Lärare kritiska till särskolans nya timplan

Många särskoleelever kommer att få mycket svårt att nå målen om den nya timplanen för särskolan genomförs. Det varnar en grupp särskollärare för i ett brev till utbildningsminister Jan Björklund.

26 Nov 2010

En grupp särskollärare är starkt kritiska till förslaget till ny timplan för särskolan. I ett brev till utbildningsminister Jan Björklund hävdar de att många elever kommer att få mycket svårt att nå målen när tyngdpunkten i större utsträckning läggs på de teoretiska ämnena.

Lärarna protesterar också mot att undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap, slöjd samt idrott och hälsa minskar med upp till hälften i den nya läroplanen. De menar att dessa ämnen som fokuserar på rörelse, motorik och vardagskunskaper är av största betydelse för elever inom särskolan.

Lärarna ingår i en referensgrupp för kunskapsuppföljning i Linköpings kommun.

ur Lärarförbundets Magasin