Läs senare

»Lärare lydiga jasägare« 

Ulf Persson dömer ut sin tidigare yrkeskår i boken »Blåsningen«.

27 Jan 2009

Jag har bestämt oss. Den grammatiska paradoxen levererar kommunalrådet Eskil Björk i boken »Blåsningen«. Det han bestämt är Pilspetsskolan, en reform av skolsystemet som innebär detaljstyrning av lärarna, mer administrativt arbete, och en pyramidal organisation där alla har sin huvud sakliga lojalitet uppåt.  
  »Blåsningen« är en roman med beröringspunkter i verklighetens Trelleborg. Den är skriven av trelleborgaren och den före detta läraren Ulf Persson, numera författare och fritidspolitiker i Skolpartiet.  
  – Boken är en skröna, men det är tillräckligt mycket sanning i den för att det ska vara obehagligt, säger han och slår sig ned framför eldstaden i huset i Västra Tommarp. 

SKOLPARTIET BLEV invalt i fullmäktige 2006, och Ulf Persson sticker inte under stol med att det är ett missnöjesparti. De är missnöjda. Med vad de anser vara hierarkiska strukturer, centralisering, toppstyrning och maktmissbruk. Men framförallt med att man låtit konsulter utforma en skolpolitik »byggd på tomma fraser«.  
  – Som svensklärare har jag betonat skillnaden mellan form och innehåll. Här satsade man allt på formen, helt utan substans. Man talar vagt om att satsa på IT, utan att kunna skilja på kunskap och information.  
  I boken såväl som i verkligheten kom det nya konceptet från tillverkningsindustrin. Det bygger enligt Ulf Persson på att alla medarbetare är utbytbara. Eff ekten blir att man man inte behöver ta hand om sin personal.  
  – Man verkade tänka att »det fungerade på Volvo, så varför inte i skolan?«. 

BOKENS BUDSKAP är att man måste säga ifrån, som människa och inte minst som lärare. I verklighetens Trelleborg ledde omdaningarna till en proteststorm på insändarsidorna och 71 lärare skrev ett kritiskt brev till kommunledningen. Inte någon undertecknade med sitt riktiga namn. Några av dem blev intervjuade i tv-nyheterna med förvrängda röster och ansikten. Ulf Persson menar att det är befängt att undervisa elever i demokratins principer om man själv inte vågar stå för det man säger.  
  – Därför är jag mycket kritisk mot lärarna i min bok. De är ofta väldigt mesiga. Lydiga jasägare. Trovärdig och seriös kritik kan inte ges anonymt. Lärare kan inte ändra politiska beslut men de kan göra sina röster hörda.  
  Att det inte finns utrymme för kritik i skolan ser Ulf Persson som ett mycket allvarligt problem, han tvekar inte att kalla det ett hot mot demokratin, och drar paralleller till George Orwells »Djurfarmen« och »1984«.  
  – Lojaliteten i alla led är uppåt, det är grundtanken i detta system. I förlängningen riskerar detta att leda till ett totalitärt samhälle. 

SKOLPARTIET DELADE UT »Blåsningen« som julklapp till rektorerna i Trelleborgs kommun. I skrivande stund har de ännu inte fått något tack. Att inte heller kommunledningen velat debattera boken ser Ulf Persson som helt logiskt och följdriktigt. 
   — Tystnad är det mest talande som finns. 

Personligt
Ulf Persson

Ålder: 63
Yrke: Författare och frilansjournalist
Fritid: Aktiv i Skolpartiet
Bor: Västra Tommarp i Trelleborgs kommun
Familj: Hustrun Kerttu och döttrarna Johanna och Elisabet.
Viktigaste skolfrågan: Resurserna ska gå till basverksamheten.
Nästa projekt: En bok om Finland som ska heta "Måsen på Runebergs huvud".

NIKLAS AREVIK 

ur Lärarförbundets Magasin