Läs senare

Lärare lyfte upp elev – domstol frikänner och går emot BEO

DomNär en elev trots tillsägelse vägrade flytta sig ur en soffa som blockerade framkomligheten lyfte en lärare upp eleven. Kränkande menar BEO som krävt att Lidköpings kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd. Men Skaraborgs tingsrätt friar och går på kommunens linje.

av Kristian Lönner
16 jan 2019
16 jan 2019

Båda parter är i huvudsak överens om vad som hände i högstadieskolans cafeteria i november 2017. Flera elever hade flyttat runt möbler vilket hindrade andra från att passera cafeterian. En lärare ingrep och när en av eleverna som låg i soffan inte flyttade på sig trots tillsägelse lyfte läraren upp eleven.

Barn- och elevombudet, BEO, menar att läraren tog ett brottargrepp och att våldsinslaget var oproportionerligt. BEO har därför krävt att skolans huvudman, Lidköpings kommun, ska betala 10 000 kronor i ersättning till eleven för kränkande behandling.

Kommunen däremot är av en helt annan uppfattning och menar att åtgärden var befogad. När kommunen motsatte sig att betala skadeståndet tog Skolinspektionen ärendet vidare till tingsrätten.

Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Och domstolen går alltså på kommunens linje. Tingsrättens bedömning är att ingreppet var milt, kortvarigt och befogat och inte en form av bestraffning.

Skolinspektionen har ännu inte bestämt sig för om man kommer att överklaga domen till hovrätten. Renée Malmén, jurist vid Barn- och elevombudet och beslutsfattare i det aktuella ärendet, konstaterar att rättsläget är oklart.

– Det som står i lagen är att huvudmannen och personal inte får utsätta en elev för kränkande behandling. Sedan får man tolka in olika saker i det, både verbalt och fysiskt ingripande. Det finns ett avgörande i Högsta domstolen där man pratar om proportionalitetsprincipen och att det man får göra är ytterst begränsat, men inte vad det innebär i praktiken.

Fler domar kan vara ett sätt göra rättsläget tydligare, menar Renée Malmén.

– Det kan vara ett skäl till att driva frågorna vidare, både för vår del men också för huvudmännen. Förhoppningen är att det för varje dom blir tydligare vad en lärare får och inte får göra, säger hon.

Myndigheten har ingen statistik över hur vanligt det är att kommuner går emot just BEO:s beslut men av samtliga vitesbeslut som Skolinspektionen utfärdar överklagas omkring tio procent.

ur Lärarförbundets Magasin