Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärare: mer stoff ska in i nya kursplaner

Sju av tio lärare tror att undervisningen blir mer omfattande med de nya kurs-
planerna. En majoritet anser också att kunskapskraven höjs.

22 sep 2010

Grundskolans nya kursplaner börjar gälla nästa höst. Enligt en enkät från Skolverket som Lärarnas tidning tagit del av kommer detta att innebära mer arbete för lärarna.
   700 lärare har deltagit i enkäten och av dem som svarat anser 70 procent att de nya kursplanerna leder till ett mer omfattande undervisnings-innehåll, medan endast 2 procent tror att undervisningen blir mindre omfattande. 27 procent menar att det inte blir någon förändring.

En majoritet av lärarna anser också att det blir svårare för eleverna att nå godkänt i år 9 när det nya betygssystemet börjar gälla. 54 procent menar att kunskapskraven för betygssteg E har högre eller betydligt högre ambitionsnivå än dagens godkänt.
   39 procent svarar att kunskapskraven motsvarar nuvarande mål, och 7 procent att de har lägre eller betydligt lägre ambitionsnivå.
   — Detta var inte avsikten med riksdagens beslut, säger Bo Sundblad, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, som granskat kursplaneförslagen för Lärarnas tidnings räkning.
   Syftet med de nya kursplanerna är tydligare måldokument och ett mer konkret, centralt innehåll, alltså det kunskapsstoff som måste behandlas i varje ämne. Detta skulle enligt Bo Sundblad förenkla för lärarna, men han menar att det nästan blivit tvärtom.
   — Det här resultatet tyder på att man inte lyckats. Jag har full förståelse för att lärarna bedömer att det blir mer omfattande arbete och höjda kravnivåer för eleverna.

De riktlinjer för kursplanearbetet som Skolverket fått av riksdagen grundar sig på en utredning genomförd av Leif Davidsson, särskild utredare vid utbildningsdepartementet.
   Han vill inte uttala sig om Skolverkets förslag, men hävdar bestämt att det från hans sida inte fanns någon ambition att höja ribban för godkänt.
   — Syftet var inte högre — utan tydligare — krav. Det fanns definitivt ingen tanke om att höja nivån för vad alla elever i grundskolan ska kunna. Nivån på målen i de nuvarande kursplanerna är bra, de är bara för otydligt
formulerade, säger Leif Davidsson.

Enkät till
696 lärare

  • I Skolverkets enkät har 696 lärare från skolor över hela Sverige fått tycka till om kursplaneförslagen.
  • Varje kursplan har bedömts av lärare i just det ämnet.
  • Lärarnas tidning har räknat ihop svaren för samtliga 17 ämnen i grundskolan.
  • Undersökningen omfattar alla åldrar. Men när det gäller betygsstegen har vi valt att endast ta med svaren för år 9.

Börjar gälla hösten 2011

  • De nya kursplanerna ska gälla från hösten 2011.
  • Skolverket har arbetat fram förslaget, men slutgiltigt är det regeringen som fastställer kursplanerna. Detta väntas ske under hösten.
  • Kursplanerna är uppbyggda kring tre rubriker: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Innehållet i de nya kursplanerna hittar du här.

ur Lärarförbundets Magasin