Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärare på friskolor får stärkt meddelarskydd

Privatanställda lärare som anonymt lämnar uppgifter om arbetsplatsen till media har fått stärkt skydd.

av Mats Thorén
10 aug 2017
10 aug 2017

Lagen

Lagtexten hittar du här.

Det så kallade meddelarskyddet innebär att det är förbjudet för arbetsgivare att såväl efterforska vem som lämnat uppgifterna som att utöva repressalier mot den personen, exempelvis i form av avsked, uppsägning eller disciplinpåföljd.

Förstärkningen, som började gälla den 1 juli, innebär att lärare och andra anställda på privata men offentligt finansierad skolor nu har samma rätt och skydd som anställda på kommunala skolor att lämna uppgifter om verksamheten till media som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, exempelvis radio, tv och tidningar.

Den nya lagen medför dock ingen rätt för den anställde att lämna ut handlingar.

 

ur Lärarförbundets Magasin