Läs senare

Lärare på utvalda skolor får 6 000 kronor extra

Lärarlön6 000 kronor i månaden i lönetillägg. Det erbjuder Stockholms stad till lärare på utvalda skolor. Men satsningen gäller bara två skolor och fram till årsskiftet.
– Det är bra att man gör någonting. Men det här är en alldeles för begränsad satsning, kommenterar Lärarförbundets ordförande i Stockholm Johan Törnroth.

av Stefan Helte
23 feb 2018
23 feb 2018

Det är utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som har beslutat om pilotprojektet, som en följd av ett politiskt beslut i höstas.

Foto: Johanna Hanno/Lärarförbundet
Johan Törnroth, Lärarförbundet Stockholm.

Projektet innebär att legitimerade lärare, specialpedagoger, förskollärare, utbildade fritidspedagoger och biträdande rektorer får ett lönetillägg på sex tusen kronor i månaden från första mars och fram till årsskiftet. Lönetillägget går både till den som redan arbetar på skolan och till den som tar en tjänst där.

De två skolorna det handlar om är Hässelbygårdsskolan och Hagsätra-/Ormkärrsskolan. Båda skolorna har svårt att rekrytera personal och har visat vilja att utveckla sitt arbete för att eleverna ska få bättre resultat.

– Vi måste våga prova nya vägar för att säkra att våra elever får en undervisning med hög kvalitet. Genom detta kraftiga lönetillägg får vi en bild av hur pass viktig lönen är för att rekrytera och behålla kvalificerade lärare, säger personalchef Astrid Gadman.

Efter årsskiftet ska löneprojektet utvärderas.

Lärarförbundets ordförande i Stockholm Johan Törnroth är kluven till satsningen.

– Det är sant att det behövs något som drar lärare att söka sig till skolor med tuffare utmaningar där lärarnas kompetens behövs som allra bäst. Men det går inte att dra några slutsatser av ett sådant här begränsat försök. Jag är inte så säker på att lärare söker sig till en ny skola för att få högre lön i några månader.

Johan Törnroth menar att lönesatsningen präglas för mycket av kortsiktig projekt-karaktär.

– Det vore bättre att sprida ut det här på flera skolor och under några år. Då skulle man kunna göra en rimlig utvärdering.

ur Lärarförbundets Magasin